En norsk myntskatt av de sjeldne!

  • Kong Frederik IIIs første 2 mark 
  • Over 350 år gammel originalmynt i sølv
  • Preget i Christiania under myntmester Grüner 
  • 30 dager full returrett - ingen videre forpliktelser

Kong Frederik IIIs første norske 2 mark!
Nå kan du bli eier av en svært ettertraktet og sjelden 2-mark i sølv preget under Kong Frederik III i perioden 1649 - 1669. Den over 350 år gamle sølvmynten er preget i Christiania før opprettelsen av myntverket på Kongsberg, og var den første 2-marken preget under Kong Frederik III. Med Kong Frederiks inntreden på kongetronen opplever vi et skille i norsk mynthistorie. Myntmotivene ble jevnt over mer forseggjorte enn tidligere, en klar pekepinn om den generelle kunstneriske utvikling i samfunnet. 2 marken som ble utgitt i perioden 1649-1669 er et godt eksempel på dette.

Sølvmynt preget i Christiania
Under kongens regime ble alle norske mynter slått i Oslo. I perioden 1628-1695 lå det et privat drevet myntverk i det som nå heter Myntgaten. Det var den kjente Christiania-familien, Grüner, som drev myntverket, samme familie som gav navnet til det som i dag er den populære bydelen Grünerløkka i hovedstaden. Våre norske marker i sølv leveres i en spesialdesignet kapsel med logo, slik at du kan være helt sikker på at din mark mynt har blitt kvalitetssikret av våre eksperter.

Norske mark - folkets mynter på 1600-tallet!
Ikke alle er like kjent med at vi har hatt mark som valuta i Norge. På 1600-tallet var det tre myntbenevnelser i Norge; skilling, mark og speciedaler. Inndelingen var slik at 1 speciedaler = 6 mark, og 1 mark = 16 skilling. Dette medførte at: 1 speciedaler tilsvarte 96 skilling.

I dag synes vi en slik inndeling er tungvint, og spesielt finner vi det underlig at man delte en daler i 96 skilling i stedet for 100. Men titallssystemet slik vi kjenner det i dag var enda ikke i bruk i Norge, og man tok i stedet utgangspunkt i tall som var lett å dele med som 2,4,6,8,12,16 osv. Tenk for eksempel på hvor mye enklere det er å dele et eple i åtte biter enn 10, og du ser hvordan man tenkte den gangen.

Speciedaler var forbeholdt de mest velbeslåtte i samfunnet og det var mark- og skillingsmynter som i hovedsak ble brukt i den daglige handel og vandel blant folk flest.

 

Vi har kun et fåtall eksemplarer av Frederik IIIs første 2 mark for salg, og må derfor begrense antallet mynter til kun en mynt per samler.

Spesifikasjoner
Pålydende:
2 mark
Årstall:
1649-1669
Metall:
Sølv
Diameter:
Ca 30-35 mm
Kvalitet:
God samlekvalitet
Vekt:
Ca 11,13 gram
Myntverk:
Christiania