For å kunne sende deg den nummererte krigsseilermedaljen, trenger vi fullstendige opplysninger om deg.

Vennligst fyll inn skjemaet.

PS! Har du problemer ved utfylling av skjemaet eller spørsmål? Ring kundeservice på telefon 66 81 15 00