Samlerhusets formål er å skape samlerglede. Vi selger samleobjekter til samlere som er opptatt av gleden ved å samle. Samlerhuset garanterer ikke at våre samleobjekter beholder sin opprinnelige pris eller at det finner sted en verdiøkning over tid.