Samlerhuset handler samleobjekter etter den til enhver tid gjeldende interessen i samlemarkedet. Samleobjekter handles primært fra registrerte forhandlere. I enkelttilfeller handler vi samleobjekt fra samlere som har handlet hos Samlerhuset. Vi forholder oss for øvrig til gjeldene regelverk for kjøp og salg.