Samlerhuset er en av verdens største forhandlere av mynt, medaljer, frimerker og andre samleobjekter, og har siden 1994 tilbudt samleropplevelser til det norske folk.

Formålet til Samlerhuset er å skape samleglede. Ved å levendegjøre viktige historier gjennom attraktive samleropplevelser og varige objekter som forteller viktige historier om nasjonale og internasjonale begivenheter. Som kunde hos Samlerhuset får du ta del i denne samleopplevelsen og samlegleden fortalt gjennom mynter, medaljer, frimerker og sedler.

Mynt-, medalje-, frimerke- og seddelsamling er en flott måte å dyrke sin historieinteresse på. Samlerhuset tilbyr mer enn bare det enkelte samlerobjektet og tilbyr et totalprodukt som oppleves å ha en større samleopplevelse for våre kunder. I dette ligger blant annet:

Trygghet, kvalitet, garantier og service

  • God returordning med 30 dagers åpent kjøp
  • Vi bytter alle samleobjekter med feil eller mangler
  • Ekthetsgaranti – alle våre samleobjekter blir kvalitetssikret av eksperter og vi garanterer ektheten på disse
  • Ingen bindingstid – du kan når som helst avslutte en samling eller beholde kun de forsendelsene du ønsker
  • Kundeservice: Mandag til fredag 0816 kan du nå oss på telefon 0 25 50. Du kan alltid sende oss et brev eller en e-post til kundeservice@samlerhuset.no og vi vil alltid besvare din henvendelse så fort som mulig.

Utførlig dokumentasjon, presentasjon og historisk materiale

Alle samleobjekter hos Samlerhuset blir presentert med dokumentasjon som garanterer ektheten og viser spesifikasjonene for objektet. Mynten, medaljen, frimerket eller seddelen blir satt i en historisk sammenheng og følges av historisk materiale skrevet av og i samarbeid med eksperter. Alle samleobjekter har gått gjennom en kvalitetssjekk og blir presentert i kapsel, skrin eller på annen måte.

Gode innkjøp

Samlerhuset har en høy kompetanse på anskaffelse, og den høyeste tilstedeværelsen, der hvor interessante samleobjekter omsettes verden over. Samlerhuset er offisiell distributør for flere av verdens største myntverk, inkludert Det Norske Myntverket. Samlerhuset deltar på auksjoner verden over og er i systematisk kontakt med selgere av mynter og medaljer. Samlerhuset frikjøper også større partier av interessante samleobjekter og gjør de tilgjengelig for samlere flest. Av og til kan vi også tilby enkelte kunder utvalgte samleobjekter med meget lav tilgjengelighet.

Forskjellen på mynt og medalje

Når man snakker om pris og verdi på mynter og medaljer, er det vanlig å skille mellom disse to. Det er viktige forskjeller mellom mynter og medaljer.

Mynter er betalingsmiddel med et pålydende kronebeløp. I Norge kan ingen andre enn Norges Bank utgi mynter, inkludert minnemynter. Norske mynter er preget på offisielt oppdrag av Norges Bank. Sirkulasjonsmynter er laget for å passe til daglig bruk og har gjerne nasjonale symboler, og er laget i ulike størrelser og utforming for lett å kunne skille mellom valører. Sirkulasjonsmynter er ikke laget spesielt for samling, men mange samler på disse, spesielt eldre sirkulasjonsmynter.

Minnemynter utgis for å markere viktige kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser, og har en symbolsk pålydende verdi. Minnemynter selges for en høyere pris enn pålydende, men har like fullt en pålydende verdi og kan brukes som betalingsmiddel. Minnemynter er i motsetning til sirkulasjonsmynter som regel preget i edelt metall (sølv eller gull), høyeste pregekvalitet, og har et motiv som passer til hendelsen mynten er utgitt til. Man kan gjerne si at en minnemynt er en mynt i festdrakt.

Medaljer utgis til minne om, eller for å hedre, bestemte personer og/eller begivenheter, men medaljer utgis ikke av Norges Bank og har ikke pålydende. En medalje er dermed ikke gyldig betalingsmiddel, men et minne om personer eller begivenheter. Samlere av medaljer samler gjerne på grunn av interessen for temaet som hedres og/eller for å eie et lite kunststykke, som medaljer ofte omtales som. Samlerhusets medaljesamlinger inneholder omfattende ekstramateriale og tilleggsinformasjon, som gjør samlingen til et viktig historieverk. Medaljeutgivelser og medaljesamling har vært en del av norsk tradisjon i flere hundre år.

Å samle mynter og medaljer er en hobby

Samlerhuset selger samleobjekter til samlere som er opptatt av gleden ved å samle. Samlerhuset selger ikke samleobjekter som en investering. Samlerhuset garanterer ingen verdiøkning på våre samleobjekter. Vi kan heller ikke garantere at samleobjektene holder seg i verdi, eller kan selges videre på annenhåndsmarkedet for den prisen de ble kjøpt for. Samleobjektene Samlerhuset selger er varige minner fra vår historie med stor nasjonal eller internasjonal betydning, og vi streber mot å gi våre samlere best mulig samleropplevelse gjennom vår omfattende tilleggsdokumentasjon.

Samlerhuset har i en årrekke gitt ut medaljeserier i samarbeid med Det Norske Myntverket med høy kvalitet og omfattande tilleggsmateriale. En komplett medaljesamling er et flott historieverk. Her kan du se Samlerhuset sin film om hvordan en medalje blir til!

Hva bestemmer utsalgsprisen på et samleobjekt?

Tilbud og etterspørsel er avgjørende for markedsprisen på en hvilken som helst vare. Tilbud er hvor mye som er tilgjengelig av en vare, mens etterspørsel er hvor mange som ønsker eller har behov for varen. Det er derfor naturlig at når etterspørselen går opp, og varen får en knapphet, går prisen også opp.

Det er i hovedsak to faktorer som setter markedsprisen på et samleobjekt; samleropplevelsen og etterspørselen (tilgjengelighet).

Da Norges Bank ga ut tusenårsmynten i 1999 var det ca. 250.000 betillinger på minnemynten som hadde et opplag på 50.000. Da er det naturlig at prisen på denne kan gå opp omsatt i annenhåndsmarkedet. Skulle alle som eier tusenårsmynten derimot bestemme seg for å selge den samtidig, vil det antagelig ikke være nok etterspørsel, og prisen vil gå ned.

Når det gjelder samleobjekter som mynter og medaljer, er det naturlig å skille mellom moderne utgivelser av mynter og medaljer, og eldre utgivelser man kun får tak i på annenhåndsmarkedet når en pris skal fastsettes:

Eldre/historiske mynter

Tilgangen på originalmynter vil normalt ikke endre seg dersom ikke større partier dukker opp. Gjennom tidens løp er mange originalmynter gått tapt, og man kan ikke prege disse opp igjen. Opplaget på mynten er antallet som i sin tid ble preget, men nedsmelting, og tap av mynt på annen måte, er vanlig på slike eldre originalmynter. Norges første sølvdaler, Gimsøydaleren fra 1546, er for eksempel kjent i kun 17 eksemplarer, og var lenge Norges dyreste mynt.
Prisen på slike eldre mynter fastsettes ut fra tilgjengelighet og etterspørsel. Kvalitet er også en viktig faktor for prisen.

Moderne mynter

Salgsprisen og marginene på nye utgivelser er avhengig av prisen fra myntverket eller nasjonalbanken. Tradisjonelt har nye minnemynter fra Norges Bank for eksempel hatt en veiledende utsalgspris som ligger over pålydende verdi. Etterspørselen etter moderne norske minnemynter har økt sterkt de siste årene, noe som også gjenspeiles i annenhåndsmarkedet av disse.

Medaljer

Å samle på medaljer er en flott måte å dyrke sin historieinteresse på eller interesse for et bestemt tema. Til Samlerhusets ulike samlinger følger omfattende historisk dokumentasjon skrevet av, og i samarbeid med, eksperter innenfor emnet. Hver forsendelse er et lite historieverk, og illustrerer medaljens tema på en omfattende måte. Medaljene er ofte flotte kunstverk, og samles på av de som er interessert i historien til medaljens motiv/tema. I utviklingen av en medaljesamling ligger det betydelig arbeid bak det ferdige samleobjektet, både knyttet til fremstilling, kvalitetssikring, faglig dokumentasjon mm. – både hos utgiver, samarbeidspartnere, og hos oss på Samlerhuset.

Mynter og medaljer kommer i ulike kvaliteter. For nyere utgivelser er det vanlig med proof eller usirkulert kvalitet. Alle Samlerhusets samlinger med eldre mynter har mynter i god samlekvalitet, dersom ikke annet er oppgitt. God samlekvalitet vil si at mynten har vært i sirkulasjon og bærer naturlige preg av tidens tann, men hoveddetaljer er tydelige og mynten er full identifiserbar. Samlerhuset vil alltid strebe etter å levere best mulig kvalitet av tilgjengelige mynter.

Et samleobjekt av edelt metall vil alltid ha verdien av metallet (smelteverdi) i bunn. I de fleste tilfeller er metallverdien marginal i forhold til samleverdien og markedsverdien. Den norske mynten som har blitt solgt for høyest pris i Norge: firedobbel speciedaler fra 1678 som ble solgt for over tre millioner kroner i 2005, har en metallverdi på bare noen hundrelapper. Det vil derfor her være unaturlig å snakke om en verdi på mynten ut fra metallverdien.

Samlerhusets prissetting baserer seg på det vi mener er en korrekt markedspris ut fra en totalopplevelse av samleobjektet, og totalverdien for den enkelte samler. Samlere har ulik motivasjon og opplevelse av samleobjekter, og det er dette som fastsetter etterspørsel og pris på samleobjekter. Samlerhuset streber mot å gi samlere en bedre samleopplevelse og totalverdi. Til Samlerhusets ulike samlinger følger omfattende historisk dokumentasjon skrevet av og i samarbeid med eksperter. Samlingen Alt for Norge 1940-1945 har for eksempel historisk dokumentasjon skrevet av Norges Hjemmefrontmuseum. Her får du historiene om gutta på skauen, kampen om tungtvannet, kvinner i motstandskamp, og andre viktige hendelser under 2. verdenskrig. En komplett samling fra Samlerhuset er et omfattende historieverk, og illustrerer temaet samlingen tar for seg på en interessant og utdypende måte, hvor selve mynten eller medaljen kun er en del av totalpakken. Noen samlinger er dessuten historieverk som aldri tidligere har vært publisert. Samlingen Norges myntrekke 100 år representerer for første gang moderne mynthistorie fra Haakon VII frem til i dag – noe som aldri tidligere har vært skrevet. Med denne samlingen følger en egen bok skrevet av myntfaglig ekspertise ved Universitetet i Oslo, spesielt for denne samlingen.

Kjøp av mynter og medaljer

Samlerhuset kjøper ikke automatisk tilbake samleobjekter du har kjøpt hos oss, men har 30 dagers full returrett. Det finnes derimot enkelte mynter og medaljer som vi ønsker å kjøpe tilbake fordi vi har en etterspørsel på disse hos våre samlere. Har du samleobjekter som ikke står på listen er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Her kan du finne en oversikt over hvilke samleobjekter vi ønsker å kjøpe. Listen endrer seg etter behov, og oppdateres jevnlig.