Vi etterstreber alltid å levere deg samleobjektet du har bestilt.

Har du mottatt feil samleobjekt i forhold til din bestilling eller har du mottatt et samleobjekt med mangler, ønsker vi at du kontakter vår kundeservice innen 14 dager slik at vi raskest mulig får rettet feilen. Dersom samleobjektet må sendes tilbake til Samlerhuset vil vi sende deg en ferdig frankert returlapp som dekker fraktkostnaden. Du plikter å undersøke varen så snart du har mottatt den og reklamasjon må skje innen rimelig tid, senest 3 måneder etter at du har oppdaget feil eller mangler. Siste frist for reklamasjon er 2 år etter at du har mottatt varen. Vi følger norsk forbrukerkjøpslov ved behandling av reklamasjoner. Ved en eventuell tvist følger vi Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.

Kontaktinformasjon:
Samlerhuset Norge AS
Postboks 523, 1411 KOLBOTN
 
Telefon kundeservice: 66 81 15 00/0 25 50
Epost: kundeservice@samlerhuset.no