Spesifikasjoner
Pålydende:
1 dollar
Metall:
90% gull
Utgivelsesår:
1904-1905
Opplag:
20.066
Vekt:
1,672 gram
Diameter:
15 mm
Adverds:
Portrett av Meriwether Lewis
Revers:
Portrett av William Clark