Den 26. november 2019 er det 150 år siden Norges første dronning på 600 år, Dronning Maud, ble født. I den anledning er det utgitt et nytt gullmyntbrev i  KUN 150 individuelt nummererte eksemplarer. 

Myntbrevet du nå kan sikre deg inneholder verdens mest berømte gullmynt. En original halv Sovereign utgitt i perioden 1838-1885 med Victorias portrett. Dette er en historisk originalmynt fra 1800-tallets mest berømte monark – fra tiden da gull betød alt og det vi kan kalle det gylne århundret. Gullmyntbrevet inneholder også postens miniatyrark utgitt i anledningen av 150-årsjubileet. Gullmyntbrevet er stemplet med postens førstedagsstempel på miniatyrarkets utgivelsesdato 8. november 2019.

Sikre deg det nye gullminnebrevet til 4.990 kr (inkl. frakt):

♛ Utgitt for å hedre Dronning Mauds 150-årsjubileum den 28.november 2019
♛ Kun 150 nummererte myntbrev
♛ Originale halv Sovereign utgitt i perioden 1838-1885 med Victorias portrett
♛ Miniatyrark fra Posten, førstedagsstemplet på utgivelsesdagen 8. november 2019
♛ Leveres med historisk dokumentasjon
♛ Gullmyntbrevet er preget med flotte gulldetaljer

Norges første dronning på 700 år
26. november 1869 ble Maud Charlotte Mary Victoria født i London som fyrsten og fyrstinnen av Wales’ femte barn og dronning Victorias barnebarn. Hun vokste opp i det britiske kongehuset under svært privilegerte forhold. Hennes far ble senere kong Edvard VII av Storbritannia, og hun selv ble det selvstendige Norges første dronning. 26. november 2019 er det 150 år siden hun ble født.

 
Sovereign – verdens mest berømte gullmynt
Dronning Maud ønsket å fornorske både sin mann og sønn, men forble selv alltid litt britisk. Hun var tross alt barnebarn av den legendariske dronning Victoria. Og nettopp en av dronning Victorias gullmynter pryder dette gullmyntbrevet viet dronning Mauds 150-årsdag. Den originale gullmynten er en halv Sovereign utgitt i perioden 1838-1885 med Victorias portrett. Mynten er 19 mm stor og preget i 91,7 prosent rent gull. Dette er en historisk originalmynt fra 1800-tallets mest berømte monark – fra tiden da gull betød alt og det vi kan kalle det gylne århundret.

Halv Sovereign er en relativt sjelden myntvalør. Sovereigns ble preget over hele verden, og det ble preget langt færre half-sovereigns som «hele». Gullmynten i ditt nye gullmyntbrev har dronning Victorias «young head» portrett på advers side, og viser en ung dronning. På reversen er et skjold, og ikke det tradisjonelle Sovereign-motivet med St. George og dragen. I Storbritannia går disse gullmyntene under kallenavnet «Shield Back» og er ettertraktede samlemynter. 

Nyutgivelse fra Posten til 150-årsjubileet
8. november 2019 ble Postens miniatyrark i anledning dronning Mauds 150-årsjubileum utgitt. Motivet på frimerket er dronning Mauds portrett, samt dronning Maud og kronprins Olav til hest. Miniatyrarket har motiv at maleriet «The marriage of Princess Maud of Wales» av Laurits Tuxen, samt dronning Maud og kronprins Olav på Bygdøy kongsgård. Miniatyrarket er førstedagsstemplet i Oslo på utgivelsesdatoen 8. november 2019.

Gullmyntbrevet, som hedrer Dronning Mauds 150-årsjubileum, kan nå bli ditt for 4.990 kroner, inkludert frakt og forsikring.

Ønsker du å betale i tre rentefrie rater på 1.663,34 kroner, må du kontakte vår kundeservice på tlf 0 25 50 eller via e-post: kundeservice@samlerhuset.no

Spesifikasjoner
GULLMYNTBREV:
Stempling:
8. november 2019 på miniatyrarkets utgivelsesdag
Opplag:
150
MYNT:
Myntutgivelse:
Half Sovereign Victoria Young Head Shield
Utgivelsesland:
Storbritannia
Utgivelsesår:
1838-1885
Metall:
91,7 % gull
Diameter:
19 mm
Vekt:
3,99 gram
MINIATYRARK:
NK:
2017
Utgivelsesår:
2019
Pålydende:
16 kroner