I januar 2018 ville Norges høyest dekorerte motstandsmann, Gunnar Sønsteby, fylt 100 år. I den anledning er det utgitt et nytt gullminnebrev i KUN 350 individuelt nummererte eksemplarer. Minnebrevet du nå kan sikre deg inneholder en minnemedalje fra Det Norske Myntverket i 9 karat gull og Postens offisielle jubileumsfrimerke. Gullminnebrevet er førstedagsstemplet på utgivelsesdagen for jubileumsfrimerket den 15. juni 2018.

Sikre deg det nye gullminnebrevet til 5995 kr (inkl. frakt):

  • Utgitt til minne om Norges høyest dekorerte borger - Gunnar Sønsteby 100 år
  • Kun 350 nummererte minnebrev!
  • Minnemedalje preget i 9 karat gull - utgitt av Det Norske Myntverket
  • Nytt offisielt jubileumsfrimerke fra Posten, førstedagsstemples på utgivelsesdatoen 15. juni 2018
  • Leveres med historisk dokumentasjon
  • Gullminnebrevet er preget med flotte gulldetaljer

Norges høyest dekorerte borger
Blant de mange tusen nordmenn som gjorde en heroisk og betydningsfull innsats for landet vårt under 2. verdenskrig, er agenten og sabotøren Gunnar Sønsteby kanskje en av de mest anerkjente i vår krigshistorie. Allerede i 1941 ble den norske militære medaljen Krigskorset innført. Medaljen er Norges høyest rangerte utmerkelse og ble innført for å gis til dem som utmerket seg spesielt med innsats i 2. verdenskrig. Gunnar Sønsteby er den første og eneste som ble funnet fortjent til Krigskorset tre ganger, Krigskorset med tre sverd.

Et verdig hedersminne for en sann hedersmann
Gunnar Sønsteby brukte livet sitt på å formidle historien om den norske motstandskampen. Han reiste land og strand rundt og foreleste, særlig for barn og unge.  Mange av oss hadde gleden av å høre ham fortelle om viktigheten av å verne om demokratiet vårt. Han var opptatt av at vi ikke måtte glemme. Minnemedaljen, frimerket og gullminnebrevet med Gunnar Sønsteby, er et fint og verdig hedersminne for en sann hedersmann.

Gullminnebrevet, som hedrer Gunnar Sønsteby 100 år, kan nå bli ditt for 5.995 kroner, inkludert frakt og forsikring.

Ønsker du å betale i tre rentefrie rater på 1.998,34 kroner, må du kontakt vår kundeservice på
tlf 0 25 50 eller via e-post: kundeservice@samlerhuset.no

Spesifikasjoner
GULLMINNEBREV:
Stempling:
15. juni 2018
Opplag:
350