Mynter, medaljer og andre samleobjekter er en spennende måte å lese og forstå historien på. Det er ikke mye annet som er like håndfaste og varige tidsvitner på tidligere samfunn og sivilisasjoner, kongedømmer og historiske tider som en gammel originalmynt!

Hver dag formidler og bevarer vi historie gjennom samleobjektene og tilleggsmateriellet vi tilbyr. For å kunne dykke enda dypere inn i historien, har vi derfor utviklet magasinet Mynt & Historie. Her tar vi historiefortellingen ett skritt videre, og gir deg aktuelle og spennende historiske beretninger og nyheter fra myntenes og historiens verden.

I denne utgaven av Mynt & Historie kan du lese om blant annet:
• Hvordan rettferdig gull blir utvunnet i de tidligere FARC-kontrollerte områdene i   Colombia
• Veien fra idé til ferdig medalje – en flere hundre år gammel tradisjon som holdes i   hevd ved Det Norske Myntverket på Kongsberg
• Hvorfor Samlerhuset gir bort autentisk tungtvann fra fergen DF Hydro til samlere  og  museer
• Hvorfor noen mynter har hull
• Gjenskapelsen av det legendariske myntmotivet av St. George og dragen
• Den store hedenske vikinghæren og myntskatten som kan forandre historien
• Hvem som bevarer historien best – samlere eller museene
• Mynter fra Bibelen
• De norske kongene ved navn Olav – vet du hvilket nummer i rekken  Folkekongen Olav  V egentlig skulle hatt?
• Hva som er uvanlig med de nye norske sedlene våre
• Hvorfor Myntkabinettet snart skal stille ut en ku
• Norges aller største medalje i gull

Samarbeidet med landets museer og fagmiljøer er noe vi setter høyt. Det er viktig at historien bevares og formidles. Derfor er vi glade for blant annet å kunne overrekke en beholder autentisk tungtvann til blant andre Norges Hjemmefrontmuseum. I denne utgaven av Mynt & Historie kan du lese om hvorfor tungtvannet ble hentet opp fra den 430 meter dype Tinnsjøen, og hvorfor Samlerhuset har valgt å gi det bort til det norske folk og landets museer.

Blant de faglig sterke gjesteskribentene denne gangen, finner vi både numismatiker og historier Kjetil Kvist, museumskurator ved Nationalmuseet i København Michael Märcher og professor ved British Museum i London Gareth Williams. Williams er ekspert på vikinger og tar oss med tilbake i tiden til da den store hedenske vikinghæren herjet i England, og hvordan et nylig oppdaget myntfunn kan endre måten vi må forstå denne historien på.

Et myntfunn endret ikke bare historien, men også hele livet til den deltidspensjonerte snekkeren Paul Coleman. I England kan man nemlig tjene en liten formue kommer man over den rette skatten. Her i Norge er reglene strengere, og reguleres av kulturminneloven. Men fungerer den optimalt, og hvem bevarer historien best - samlere eller museer? Vi ser nærmere på hvordan vår felles nasjonale kulturarv best forvaltes.

I likhet med vikingene, har vi også reist siden sist. På verdens største myntmesse i Berlin har vi hentet inspirasjon og funnet gode historier, og høyt oppe i fjellene, i tidligere FARC-kontrollerte områder i Colombia, har vi besøkt gullgruvene som har fått den gjeve fairmined-sertifiseringen for rettferdig gull.

Gjennom 68 sider byr Mynt & Historie på litt mer av historien med utgangspunkt i mynter, medaljer og andre samleobjekter som autentiske tidsvitner og historiefortellere.