*Illustrasjonsbilde, viser et av merkene vi har inne

Symbol på en gryende selvstendighetskamp 

I dag har vi gleden av å tilby vårt aller første frimerke, NK 1 - 4 skilling blå, i stemplet kvalitet. På mange måter er Norges første frimerke et symbol på en gryende selvstendighetskamp og et lite stykke norsk historie. Selv om vi var i union med Sverige under utgivelsesåret hadde det norske postverket stor frihet til selv å velge sine frimerke-motiver. De første utkastene til Norges første frimerke hadde motiv av unionskongen Oscar I, men de ble bryskt avvist av ledelsen i postverket.

Vi er stolte over å kunne tilby, for 975 kr:
✓ Norges aller første frimerke, nk 1 - 4 skilling blå
✓ Et symbol på en gryende selvstendighetskamp hos det norske folk
✓ Ingen videre forpliktelser og 30 dager åpent kjøp!
✓ Et unikt stykke norsk historie

Frimerket var en velkommen nyhet i Norge i 1855, og gleden over å slå svenskene i kampen om å utgi unionens første frimerke var stor. Svenskene svarte med å forby Norges første frimerke på brev sendt til Sverige inntil svenskene selv hadde utgitt sitt første frimerke seks måneder senere. 

Superstjerne blant norske samlere

Norges første frimerke er superstjernen blant Norges frimerker og det vil alltid stå høyt på ønskelisten til enhver samler, om man samler frimerker eller ei. NK 1 - 4 skilling blå er det eneste frimerke som er utgitt utagget. Da det utkom, måtte man klippe fra hverandre frimerke med saks! Limet på baksiden påførte trykkeriet med kost! Det var andre tider i frimerkenes barndom enn i dag.

Nyt gleden ved å samle frimerker. Slå til på det usedvanlig gode tilbudet og skaff deg et originalt eksemplar av Norges aller første frimerke, medfølgende samlemappe og historisk informasjon. 

Samlemappen som medfølger

Første norske frimerkeutgaven

Den første norske frimerkeutgaven besto bare av ett frimerke, med pålydende 4 skilling. Dette var for så vidt greit så lenge alle portotakster var delelig på fire – altså 4, 8, 12, 16 skilling osv. Men posten utviklet seg i rasende fart de første årene, og etter som det kom nye ideer om lokal bypost og nye tjenester som verdipost o.l., ble det raskt behov for et mer finmasket nett med portovalører.

NK1 var når sant skal sies et veldig primitivt frimerke. Det største ankepunktet var at det ikke var perforert, som gjorde at frimerker måtte klippes fra hverandre med saks. Da neste utgave skulle på plass var det derfor et tydelig krav om at frimerkene måtte perforeres. Perforeringsmaskiner var oppfunnet, men ikke kommet til Norge ennå.

Trykkplatene til Norges første og eneste utaggete frimerker var preget av både uregelmessigheter og støpefeil. I tillegg var papiret ujevnt og med fibre som gjorde trykken uren. Slik oppsto platefeil og trykkvarianter som er blitt grundig studert i ettertid. I dag er samtlige 200 platevarianter kjent etter at den siste (på merke D 19) ble påvist i 1944.

Helt fra Norges første frimerke ble utgitt i 1855 er norske frimerkeutgivelser blitt regnet som noe av det mest seriøse, men samtidig mest spennende og varierte i International sammenheng. Mens land etter land har latt seg friste til å utgi frimerker med liten eller ingen tilknytning til nasjonens historie, kultur, natur og næringsliv, har Norge gått den motsatte vei. Dette kan vi som nordmenn være stolte av!

*Illustrasjonsbilde, viser noen av frimerkene vi i dag tilbyr

Spesifikasjoner
Utgivelsesland:
Norge
Kvalitet:
Riststempel 11/12
Utgivelsesdato:
1 Januar 1855
Opplag:
2.018.200
Pålydende:
4 skilling
Farge:
Blå i nyanser
Kunstner:
N. A. H. Zarbell
Vannmerke:
Løve med Olavsbile
Trykk:
Boktrykk fra Chr. Wulfsberg, Christiania.
Papir:
Bentse Brug (håndgjort)