*Illustrasjonsbilde, viser et av merkene vi har inne

Tredje lavest opplag blant skillingsfrimerkene

NK 6 er del av våpenserien fra 1863 som var den første perforerte frimerkeserien trykket i Norge. Opplaget er kun 545.000, som gjør det til et av Norges sjeldneste frimerker, vurdert som hovednummer. Bare to skillingsfrimerker har lavere opplag. Det er 3 og 24 skilling fra samme serie (270.800 og 440.700).

Våpen II-serien som NK 6 er del av består i alt fem valører:

Valør: Opplag:
2 skilling: 545.000
3 skilling: 270.800
4 skilling: 12.467.000
8 skilling: 1.067.800
24 skilling: 440.700

Til forskjell fra den første våpenutgaven (NK1) har frimerkene i våpen II-serien fått landepåskriften «Norge». Skilling er forkortet «Skill» og kronen over riksvåpenet er gjort mindre. Fortsatt var det behov for å skrive «Frimærke» på merkene – en tradisjon som først forsvant med innføring av posthorn-frimerkene i 1872. Man skulle tro at folk i 1863, syv år etter innføringen av frimerker, forsto at dette var et frimerke uten at man trengte å skrive det, men det var vel kanskje tradisjon som gjorde at ordet «Frimærket» likevel kom med.

Oppdraget med å trykke denne våpen II-serien gikk til C. F. Schwenzens lithografiske Officin i Christiania. Dette trykkeriet kunne ikke trykke såkalt boktrykk, som hadde vært å foretrekke, men det som den gang ble kalt steintrykk. Dette ga ikke like skrape og rene motiver, så mange av frimerkene fra denne våpen-serien har litt uklart og til dels grøtete trykk, noe som oppsto etter hvert som steintrykk-platene ble slitte.

Merk:
Et av Norges laveste frimerkeopplag noensinne.
Utgitt: November 1863
Pålydende: 2 skilling
Opplag: 545.000
Kommer i flott skinnmappe med historisk informasjon

NK 6 er et svært sjeldent merke, både i ubrukt og postfrisk kvalitet. Vi har dessverre ikke alle frimerker tilgjengelig i postfrisk kvalitet til enhver tid. Om du ønsker mer informasjon om NK 6 eller ønsker å sikre deg et postfrisk eksemplar ta kontakt med vår hyggelige kundeservice på 0 25 50. Skulle du ønske å dele beløpet i mer bekvemme rentefrie rater kan de også hjelpe med dette.

Spesifikasjoner
Utgivelsesland:
Norge
Kvalitet:
Stemplet
Utgivelsesdato:
November 1863
Opplag:
545.000
Pålydende:
2 skilling
Farge:
Gul
Vannmerke:
Nei, kun i arkets hjørner og marg (løve og bølgelinjer)
Trykk:
Steintrykk fra C. F. Schwenzens lithografiske officin, Christiania
Papir:
Bentse Brug, Christiania