Spesifikasjoner
Utgiver:
Det Norske Myntverket
Utgivelsesår:
2020
Opplag:
75
Metall:
99,9% krigssølv
Kvalitet: :
Patinert
Diameter: :
100 mm
Vekt: :
1000 g
Kunstner::
Joaquin Jimenes