Spesifikasjoner
Utgiver:
Det Norske Myntverket
Utgivelsesår:
2020
Opplag:
75
Metall:
375 Au – 9 karat (37,5%)
Vekt: :
42 g
Rent gullinnhold: :
½ unse (15,5g)
Kvalitet: :
Proof
Diameter: :
38,61 mm
Kunstner::
Joaquin Jimenes