NK 762 variant "80 Norge 80" i overkant

NK 762 variant "80 Norge 80" i overkant

Nå kan du sikre deg frimerket NK 762 variant "80 Norge 80" i overkant grunnet forskyvning i taggemaskin.

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Få igjen
Pris: 1 495 kr

Motivene på denne serien er hentet fra takmaleriene i den gamle stavkirken i Ål i Hallingdal. Stavkirken ble revet i 1880. Motivet på 80 øre frimerket er kalt ”bebudelsen”. På grunn av en forskyvning i taggemaskin har valøren ”80 Norge 80” kommet på oversiden av frimerket i stedet for nedsiden av frimerket. Dette er noe som forekommer svært sjeldent.

Her ser du hvordan frimerket egentlig ser ut:

Kilde posten.no

Pris:1 495 kr
Katalognummer:
NK 762
Utgivelsesdato:
14. november 1975
Kvalitet:
Postfrisk
Motiv:
Takmalerier i Ål stavkirke - Bebudelsen
Valør:
80 øre
Variant:
Forskyvning i taggemaskinen - 80 Norge 80 i overkant

Motivene på denne serien er hentet fra takmaleriene i den gamle stavkirken i Ål i Hallingdal. Stavkirken ble revet i 1880. Motivet på 80 øre frimerket er kalt ”bebudelsen”. På grunn av en forskyvning i taggemaskin har valøren ”80 Norge 80” kommet på oversiden av frimerket i stedet for nedsiden av frimerket. Dette er noe som forekommer svært sjeldent.

Her ser du hvordan frimerket egentlig ser ut:

Kilde posten.no

Pris:1 495 kr
Spesifikasjoner
Katalognummer:
NK 762
Utgivelsesdato:
14. november 1975
Kvalitet:
Postfrisk
Motiv:
Takmalerier i Ål stavkirke - Bebudelsen
Valør:
80 øre
Variant:
Forskyvning i taggemaskinen - 80 Norge 80 i overkant