Kong Frederik IIIs første norske 2 mark i sølv

Stor sølvmynt preget i Christiania i perioden 1649 - 1669

2 mark 1649 - 1669 - Utgitt av Frederik III

2 mark 1649 - 1669 - Utgitt av Frederik III

  • En sjelden norsk myntskatt
  • Nesten 400 år gammel originalmynt i sølv
  • Preget i Christiania

Enkeltobjekt Få igjen
9.500 kr

Sjelden norsk sølvmynt fra 1600-tallet!

Kong Frederik IIIs overtagelse av den dansk-norske tronen i 1648 markerer ett skille i norsk mynthistorie. Myntene som ble preget under han som myntherre ble mer forseggjort enn tidligere, noe som også gjenspeiler den generelle kunstneriske utviklingen i samfunnet. Denne 2-marken ble utgitt i perioden 1649-1669 og er ett godt eksempel på dette. 

Sølvmynten ble preget i Oslo på det private myntverket til familien Grüner, myntverket var plassert i gaten som i dag heter Myntgaten. Det er samme familie som har gitt navnet til det som i dag er den populære bydelen Grünerløkka. Alle de store norske sølvmyntene fra perioden 1628 - 1695 ble preget ved dette private myntverket, og disse myntene regnes som noen av de vakreste som er preget i Norge.

Dette kan du glede deg til:
♔ Kong Frederik IIIs aller første norske 2 mark i sølv
♔ Nesten 400 år gammel
originalmynt
♔ Preget i Christiania,
før myntverket på Kongsberg ble opprettet!
Medfølgene historisk dokumentasjon om mynten, kongen og myntverket

Det er ikke ofte vi kan tilby denne norske 2 marken - Kong Frederik IIIs aller første 2 mark i sølv! Den nesten 400 år gamle sølvmynten kan nå bli din, vi har et begrenset antall av førsteutgaven tilgjengelig i dag!

Om du ønsker kan du dele beløpet på 9.500 kr kan vi tilby i 3 rentefrie rater à 3.166 kr!

Preget i Christiania

Under kongens regime ble alle norske mynter preget i Oslo. I perioden 1628-1695 lå det et privat drevet myntverk i det som nå heter Myntgaten. Det var den kjente Christiania-familien, Grüner, som drev myntverket, samme familie som gav navnet til det som i dag er den populære bydelen Grünerløkka i hovedstaden.

Norske mark - folkets mynter på 1600-tallet!

Ikke alle er like kjent med at vi har hatt mark som valuta i Norge. På 1600-tallet var det tre myntbenevnelser i Norge; skilling, mark og speciedaler. Inndelingen var slik at 1 speciedaler = 6 mark, og 1 mark = 16 skilling. Dette medførte at: 1 speciedaler tilsvarte 96 skilling.

I dag synes vi en slik inndeling er tungvint, og spesielt finner vi det underlig at man delte en daler i 96 skilling i stedet for 100. Men titallssystemet slik vi kjenner det i dag var enda ikke i bruk i Norge, og man tok i stedet utgangspunkt i tall som var lett å dele med som 2,4,6,8,12,16 osv. Tenk for eksempel på hvor mye enklere det er å dele et eple i åtte biter enn 10, og du ser hvordan man tenkte den gangen. 

Speciedaler var forbeholdt de mest velbeslåtte i samfunnet og det var mark- og skillingsmynter som i hovedsak ble brukt i den daglige handel og vandel blant folk flest.

Vi har svært begrenset antall av Frederik IIIs første 2 mark for salg, og må derfor begrense antallet mynter til kun én mynt per samler. Bestill allerede nå for å sikre deg ett eksemplar!

9.500 kr
Pålydende:
2 mark
Årstall:
1649-1669
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Sølv
Diameter:
Ca 30-35 mm
Vekt:
Ca 11,13 gram
Myntverk:
Christiania

Sjelden norsk sølvmynt fra 1600-tallet!

Kong Frederik IIIs overtagelse av den dansk-norske tronen i 1648 markerer ett skille i norsk mynthistorie. Myntene som ble preget under han som myntherre ble mer forseggjort enn tidligere, noe som også gjenspeiler den generelle kunstneriske utviklingen i samfunnet. Denne 2-marken ble utgitt i perioden 1649-1669 og er ett godt eksempel på dette. 

Sølvmynten ble preget i Oslo på det private myntverket til familien Grüner, myntverket var plassert i gaten som i dag heter Myntgaten. Det er samme familie som har gitt navnet til det som i dag er den populære bydelen Grünerløkka. Alle de store norske sølvmyntene fra perioden 1628 - 1695 ble preget ved dette private myntverket, og disse myntene regnes som noen av de vakreste som er preget i Norge.

Dette kan du glede deg til:
♔ Kong Frederik IIIs aller første norske 2 mark i sølv
♔ Nesten 400 år gammel
originalmynt
♔ Preget i Christiania,
før myntverket på Kongsberg ble opprettet!
Medfølgene historisk dokumentasjon om mynten, kongen og myntverket

Det er ikke ofte vi kan tilby denne norske 2 marken - Kong Frederik IIIs aller første 2 mark i sølv! Den nesten 400 år gamle sølvmynten kan nå bli din, vi har et begrenset antall av førsteutgaven tilgjengelig i dag!

Om du ønsker kan du dele beløpet på 9.500 kr kan vi tilby i 3 rentefrie rater à 3.166 kr!

Preget i Christiania

Under kongens regime ble alle norske mynter preget i Oslo. I perioden 1628-1695 lå det et privat drevet myntverk i det som nå heter Myntgaten. Det var den kjente Christiania-familien, Grüner, som drev myntverket, samme familie som gav navnet til det som i dag er den populære bydelen Grünerløkka i hovedstaden.

Norske mark - folkets mynter på 1600-tallet!

Ikke alle er like kjent med at vi har hatt mark som valuta i Norge. På 1600-tallet var det tre myntbenevnelser i Norge; skilling, mark og speciedaler. Inndelingen var slik at 1 speciedaler = 6 mark, og 1 mark = 16 skilling. Dette medførte at: 1 speciedaler tilsvarte 96 skilling.

I dag synes vi en slik inndeling er tungvint, og spesielt finner vi det underlig at man delte en daler i 96 skilling i stedet for 100. Men titallssystemet slik vi kjenner det i dag var enda ikke i bruk i Norge, og man tok i stedet utgangspunkt i tall som var lett å dele med som 2,4,6,8,12,16 osv. Tenk for eksempel på hvor mye enklere det er å dele et eple i åtte biter enn 10, og du ser hvordan man tenkte den gangen. 

Speciedaler var forbeholdt de mest velbeslåtte i samfunnet og det var mark- og skillingsmynter som i hovedsak ble brukt i den daglige handel og vandel blant folk flest.

Vi har svært begrenset antall av Frederik IIIs første 2 mark for salg, og må derfor begrense antallet mynter til kun én mynt per samler. Bestill allerede nå for å sikre deg ett eksemplar!

9.500 kr
Spesifikasjoner
Pålydende:
2 mark
Årstall:
1649-1669
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Sølv
Diameter:
Ca 30-35 mm
Vekt:
Ca 11,13 gram
Myntverk:
Christiania