Christian VII 3 myntsett

-Originalmynter med hver sin unike historie

Christian VII 3 myntsett - Inkludert den legendarisk 1 skillingen

 • Tre originalmynter 
 • Alle preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
 • Inkluderer flere svært sjeldne norske myntvalører 
Enkeltobjekt Utsolgt!

Kong Christian VII myntsett - Original mynter fra den Dansk-Norske Kongen

Kong Christian VII, som var Danmark-Norges konge fra 1766 – 1808, var dansketidens nest siste monark. Det fantastiske historieverket vi nå kan tilby er en enestående kilde til kunnskap om vår egen historie og kultur. Settet inneholder tre originalmynter fra dansketidens nest siste monark, Kong Christian VII. Christian er kanskje ikke like kjent for alle, men for de som kjenner til kongen, husker han ofte for sin sinnsykdom. Under Christians tid ble det satt inn tiltak for å bedre edruskapen på den norske landsbygda, dette var i realiteten Norges første brennevinslov. På grunn av dette fikk lensmennene det travelt med å beslaglegge brennevinskjeler, og bare i Akershus ble det beslaglagt 5.657 kjeler i kobber, som senere ble brukt til å prege mynt. 

fåtall sett igjen! Sikre deg settet, og du kan glede deg til:

 • Hele tre originalmynter fra Christian VII - konge av Danmark-Norge
 • En svært sjelden myntvalør - 1/5 speciedaler
 • Mynter preget på Den Kongelige Mynt på Kongsberg
 • Et originalsett fullt av historie og kultur

Christian etterlot seg en stor og variert samling med vakre mynter, og det historiske myntsettet vi i dag tilbyr er et godt eksempel på dette. Blant de mest interessante valørene utgitt av Christian finner vi 1/5 speciedaler, denne valøren er inkludert i settet!

1/3 speciedaler 1795 – 1803

Denne sjeldne valøren som tilsvarer en verdi mellom 24 skilling og ½ speciedaler har på adversen et flott portrett av Kong Christian VII omgitt av kongens tittel; CHRISTIANUS VII D G DAN NORV VAND GOTH REX (Christian VII, Danskenes, nordmennenes, vendernes og goternes konge). Reversen viser myntens pålydende, i den nedrebue myntens pregeår med Den Kongelige Mynts hammer og bergsjern i midten, samt Myntmesterens sine initialer. I sentrum har myntgravøren plassert et kronet, tredelt riksvåpen. Den norske løve med Olav den helliges martyrøks sees øverst til høyre i våpenet.

1/ 5 speciedaler 1795-1803

Christian VIIs 1/5 speciedaler ble preget i kun 8 årganger og tilsvarte omtrent 24 skilling. Myntens advers har et stort motiv av Kongens monogram, omgitt av kongens tittel.  Myntens pålydende er 4 rigsdaler courant, men myntens sølvinnhold tilsvarer at mynten er en 1/5 speciedaler og det er slik mynten står oppført i katalogene. Under myntens pålydende, Den Kongelige Mynts hammer og bergsjern i midten av myntens pregeår. Myntmesterens initialer i nedrebue.

Den legendariske 1 skillingen fra 1771

Kobberskillingen 1771 ble preget på tre forskjellige steder: Altona, København og Kongsberg. Antallet preget i København og Altona var betraktelig høyere enn antallet som ble preget i Kongsberg. Det er kun ørsmå detaljer på mynten som skiller de tre pregestedene fra hverandre. Mynten du kan sikre deg har dermed sin opprinnelse fra et av de tre historiske myntverkene.

Christian VII var et kuet barn, som utviklet seg til å bli en drukkenbolt og hensynsløs tyrann. Statssaker interesserte ham lite, det var først tyskeren Struensee, senere stemoren og hennes sønn, arveprins Frederik, som hadde makten fram til 1784. Det pussige er, at mens den alkoholiserte kongen ravet fra vertshus til vertshus i København, så ble det satt inn tiltak for å bedre edruskap på den norske landsbygda.

Forordningen som kom i 1757 var i realiteten Norges første brennevinslov. I pietismens navn ble all omsetning og hjemmeproduksjon av brennevin forbudt. Unntatt i byene. Skjenkeløyve kunne man få bare dersom det var langt til nærmeste by, og da skjenking bare til ferdafolk, ikke til bønder og fastboende. Tanken var vel at kornet skulle brukes til mer fornuftige ting. Lensmennene fikk det travelt med å beslaglegge brennevinskjeler. Bare i Akershus ble 5.657 brennevinskjeler i kobber beslaglagt i løpet av et par år.    

Her lukter vi eneveldets dobbeltmoral. Det var begrenset med kobber som måtte sendes fra norske kobberverk til myntverket på Kongsberg. Beslaglagte brennevinskjeler gjorde nytten! Ikke rart det ble lønnsomt å produsere skillingene i kobber. Så mynten du nå har mottatt, var kanskje, for et kvart tusen år siden, en del av kobberkjelen til en uheldig og ulykkelig hjemmebrenner på Toten – eller i Selbu…

Det historiske myntsettet kan bli ditt for 7.950 kroner. Ønsker du å dele beløpet i tre rentfrie rater à 2.650 kroner, kan du gjøre dette ved bestilling.

Kong Christian VII myntsett - Original mynter fra den Dansk-Norske Kongen

Kong Christian VII, som var Danmark-Norges konge fra 1766 – 1808, var dansketidens nest siste monark. Det fantastiske historieverket vi nå kan tilby er en enestående kilde til kunnskap om vår egen historie og kultur. Settet inneholder tre originalmynter fra dansketidens nest siste monark, Kong Christian VII. Christian er kanskje ikke like kjent for alle, men for de som kjenner til kongen, husker han ofte for sin sinnsykdom. Under Christians tid ble det satt inn tiltak for å bedre edruskapen på den norske landsbygda, dette var i realiteten Norges første brennevinslov. På grunn av dette fikk lensmennene det travelt med å beslaglegge brennevinskjeler, og bare i Akershus ble det beslaglagt 5.657 kjeler i kobber, som senere ble brukt til å prege mynt. 

fåtall sett igjen! Sikre deg settet, og du kan glede deg til:

 • Hele tre originalmynter fra Christian VII - konge av Danmark-Norge
 • En svært sjelden myntvalør - 1/5 speciedaler
 • Mynter preget på Den Kongelige Mynt på Kongsberg
 • Et originalsett fullt av historie og kultur

Christian etterlot seg en stor og variert samling med vakre mynter, og det historiske myntsettet vi i dag tilbyr er et godt eksempel på dette. Blant de mest interessante valørene utgitt av Christian finner vi 1/5 speciedaler, denne valøren er inkludert i settet!

1/3 speciedaler 1795 – 1803

Denne sjeldne valøren som tilsvarer en verdi mellom 24 skilling og ½ speciedaler har på adversen et flott portrett av Kong Christian VII omgitt av kongens tittel; CHRISTIANUS VII D G DAN NORV VAND GOTH REX (Christian VII, Danskenes, nordmennenes, vendernes og goternes konge). Reversen viser myntens pålydende, i den nedrebue myntens pregeår med Den Kongelige Mynts hammer og bergsjern i midten, samt Myntmesterens sine initialer. I sentrum har myntgravøren plassert et kronet, tredelt riksvåpen. Den norske løve med Olav den helliges martyrøks sees øverst til høyre i våpenet.

1/ 5 speciedaler 1795-1803

Christian VIIs 1/5 speciedaler ble preget i kun 8 årganger og tilsvarte omtrent 24 skilling. Myntens advers har et stort motiv av Kongens monogram, omgitt av kongens tittel.  Myntens pålydende er 4 rigsdaler courant, men myntens sølvinnhold tilsvarer at mynten er en 1/5 speciedaler og det er slik mynten står oppført i katalogene. Under myntens pålydende, Den Kongelige Mynts hammer og bergsjern i midten av myntens pregeår. Myntmesterens initialer i nedrebue.

Den legendariske 1 skillingen fra 1771

Kobberskillingen 1771 ble preget på tre forskjellige steder: Altona, København og Kongsberg. Antallet preget i København og Altona var betraktelig høyere enn antallet som ble preget i Kongsberg. Det er kun ørsmå detaljer på mynten som skiller de tre pregestedene fra hverandre. Mynten du kan sikre deg har dermed sin opprinnelse fra et av de tre historiske myntverkene.

Christian VII var et kuet barn, som utviklet seg til å bli en drukkenbolt og hensynsløs tyrann. Statssaker interesserte ham lite, det var først tyskeren Struensee, senere stemoren og hennes sønn, arveprins Frederik, som hadde makten fram til 1784. Det pussige er, at mens den alkoholiserte kongen ravet fra vertshus til vertshus i København, så ble det satt inn tiltak for å bedre edruskap på den norske landsbygda.

Forordningen som kom i 1757 var i realiteten Norges første brennevinslov. I pietismens navn ble all omsetning og hjemmeproduksjon av brennevin forbudt. Unntatt i byene. Skjenkeløyve kunne man få bare dersom det var langt til nærmeste by, og da skjenking bare til ferdafolk, ikke til bønder og fastboende. Tanken var vel at kornet skulle brukes til mer fornuftige ting. Lensmennene fikk det travelt med å beslaglegge brennevinskjeler. Bare i Akershus ble 5.657 brennevinskjeler i kobber beslaglagt i løpet av et par år.    

Her lukter vi eneveldets dobbeltmoral. Det var begrenset med kobber som måtte sendes fra norske kobberverk til myntverket på Kongsberg. Beslaglagte brennevinskjeler gjorde nytten! Ikke rart det ble lønnsomt å produsere skillingene i kobber. Så mynten du nå har mottatt, var kanskje, for et kvart tusen år siden, en del av kobberkjelen til en uheldig og ulykkelig hjemmebrenner på Toten – eller i Selbu…

Det historiske myntsettet kan bli ditt for 7.950 kroner. Ønsker du å dele beløpet i tre rentfrie rater à 2.650 kroner, kan du gjøre dette ved bestilling.

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.