Kong Carl XV 1 speciedaler 1862

Sjelden norsk speciedaler i særdeles god kvalitet!

Norge Carl XV 1 speciedaler 1862 UNC (0/01)

Norge Carl XV 1 speciedaler 1862 UNC (0/01)

Et flott eksemplar av Carl XV første speciedaler variant fra 1862 i høy kvalitet!

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Myntbildet er kun ment som illustrasjon og ikke bilde av mynten som nå er til salgs.

Sjelden norsk speciedaler - Kong Carl XV speciedaler fra 1862!

  • Mynttypen ble kun utgitt i 2 år: 1861 og 1862
  • Mynten er nesten identisk med de som ble lagt i Stortingets grunnstein, men preget uten den berømte B på Kongens hals. 
  • Stor speciedalermynt fra den norsk-svenske kongen Carl XV
  • Over 150 år gammel originalmynt
  • Stor sølvmynt – veier hele 28,89 gram


Portrettet på 1-speciedaler 1862 ble utarbeidet av den dyktige billedhuggeren Brynjulf Bergslien og er preget ved den Kongelige Mynt på Kongsberg. På myntens revers side vises et riksvåpen med løve på skjold. Under riksvåpenet sees pregeår med Den kongelige Mynts hammer og bergsjern i midten

Carl XV fulgte det gamle danske vektsystemet og skrev sågar myntfoten på mynten: “9 ¼ ST. 1 MK F.S.” som betyr “9 ¼ Stykker 1 Mark Fint Sølv”. En 1-speciedaler veide 28,89 gram, men inneholdt 25,28 g. fint (rent) sølv.

Mer om Myntes utforming og hvordan det har seg at speciedalern fra 1862 er preget uten myntgravørens signatur B

Finansdepartementet foreslo at den norske medaljekunstneren og gravøren Brynjulf Bergslien (1830-98), som var bosatt og arbeidet i København, skulle få i oppdrag å gravere de nye stemplene til myntene til den nye kongen. Omtrent samtidig ble Bergslien ble bedt om å lage den lille minnemedaljen til Carl XVs kroning i 1860.

Brynjulf Bergslien hadde gått i gravørlære hos gullsmed Tostrup i Christiania og medaljør Harald Conradsen i København, og utdannet seg deretter til billedhugger. Han er særlig kjent for rytterstatuen av Carl Johan foran Slottet. Opprinnelig var det meningen å plassere den foran Stortinget, men før avdukingen i 1875 insisterte Oscar II på at den skulle flyttes til Slottsplassen. Stortinget, som bevilget midler til fundamentet, støttet kongen i det.

Bergslien besøkte Kongsberg i august 1859 for å drøfte myntenes utseende med ledelsen for Den Kongelige Mynt og Sølvverksdireksjonen. Arbeidet med stemplene utførte Bergslien i København, med teknisk hjelp fra den danske medaljør Krohn. I august 1860, ett år etter at han hadde fått oppdraget, ble de ferdige stemplene til 1 og 1/2 speciedaler, 24 og 12 skilling levert på Kongsberg.

Det viste seg da at Bergslien hadde signert portrettet på de to høyeste valørene med en B under halsavskjæringen. Departementet hadde i sin tid fått beskjed fra myntverket om at gravøren ikke måtte signere stemplene, men hadde tydeligvis glemt å bringe dette videre til Bergslien.

I samme måned som Bergslien leverte fra seg de ferdige stemplene, begynte arbeidet med Stortingsbygningen. Etter gammel skikk ville man i grunnsteinen legge mynter fra den regjerende kongen, og i midten av mai 1861 bestilte Finansdepartementet fra myntverket 10 av hver valør fra 1 speciedaler til 12 skilling. Myntene ble levert 30. mai sammen med ett sett til departementets myntsamling. Samtidig ble det sendt ett sett til Universitetets Myntkabinett og ett sett ble lagt i myntverkets samling. Det ble altså produsert 13 eksemplarer av hver valør, 10 på bestilling av departementet til bruk for grunnsteinen under Stortingsbygningen, og en til hver av de tre offentlige samlingene slik rutinen var.
 

I departementet reagerte man på myntenes utseende. De var slett ikke så perfekte i preget som forventet. I sitt svar på kritikken forklarte myntmesteren at årsaken var stemplene fra Bergslien. De var teknisk ufullkomne, blant annet var relieffet altfor høyt. Dette førte til store problemer ved pregingen og vansker med å få pene mynter.

De myntene som var sendt inn til departementet, var de beste en hadde klart å få til. Dersom stemplene skulle benyttes i videre produksjon, måtte de gjennomgå vesentlige forandringer. Myntmester Langberg benyttet anledningen til å foreslå at en samtidig fjernet Bergsliens signatur under portrettet, noe departementet var enig i, og dermed ble speciedalern fra 1862 preget uten B. I 1864 fikk man designet en ny speciedaler variant, og dermed ble speciedaleren fra 1862 den siste av sitt slag.

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Pålydende:
1 Speciedaler
Årstall:
1862
Kvalitet:
UNC (0/01)
Metall:
Sølv
Konge:
Carl XV
Myntverk:
Den Kongelige Mynt på Kongsberg
Diameter:
39 mm
Vekt:
28,89 gram
Utgivelsesland:
Norge