Original mynsettet «Norges første kroner og ører»!

- Over 135 år gamle historiske førsteutgaver i sølv og bronse!

Norges første rene kroner og ører

Norges første rene kroner og ører

I 1875 gikk Norge fra speciedaler og skilling til kroner og ører, og nye mynter ble preget ved Den Kongelige Mynt. Norges første 2-krone, 1-krone, 50-øre, 25-øre, 10-øre og 5-øre har vi nå samlet i et sett som markerer en av de største begivenhetene i norsk mynthistorie.

 • Type: Enkeltobjekt
 • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

For snart 140 år siden gikk Norge fra speciedaler og skilling til kroner og ører. Speciedalerene og skillingene som hadde
vært Norges myntenhet i over 330 år,
opphørte som gyldige betalingsmidler, og Den Kongelige Mynt på Kongsberg fikk i oppdrag å prege Norges aller første kroner og ører.

«Norges første kroner og ører» er obligatoriske mynter i enhver norsk myntsamling og kan nå bli en del av din samling til kun 3.500 kroner. Vi har et svært begrenset antall tilgjengelig og anbefaler at du bestiller omgående for å sikre deg ditt eksemplar av «Norges første kroner og ører».

Innføringen av norske kroner og ører
At Norge gikk bort fra Speciedalere og skillinger var en følge av at Norge i 1875 sluttet seg til Den skandinaviske myntunion. Dette var en felles valutaunion mellom Norge, Sverige og Danmark. Danmark og Sverige hadde sluttet seg til unionen allerede i 1872, men uenigheter på Stortinget gjorde at Norge ikke ble medlem før 16. oktober 1875.


Dette kan du nå sikre deg:
 

 • Norges første 1 og 2 kroner i sølv
 • Norges første 50, 25, 10 øre i sølv
 • Norges første 5 øre i bronse
 • Original mynter preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
 • Leveres i et spesiallaget skrin

 

De fleste av våre første norske kroner og ører er tapt for alltid
Ingen vet med sikkerhet hvor mange mynter som er igjen våre første kroner og ører. Enkelte valører ble i utgangspunktet preget i lave opplag, og mange norske sølvkronemynter er dessuten blitt smeltet om.

I Den Kongelige Mynts årsberetning fra 1983 kan man lese at av totalopplaget som ble preget av 1-kroner i sølv i perioden 1877-1917 er hele 86,7% blitt inndratt og smeltet om. I tillegg kan man regne med at mange mynter har gått tapt som følge av omsmelting foretatt av privatpersoner. I perioden før og under andre verdenskrig kunne man få kjøpt sølvtøy og andre sølvvarer hvis man hadde sølv å levere inn. For mange var det da naturlig å levere inn sølvmynter, og slik gikk mange av våre første kroner og ører tapt for alltid.

 

MERK: Kun få sett tilgjengelig!
 

For snart 140 år siden gikk Norge fra speciedaler og skilling til kroner og ører. Speciedalerene og skillingene som hadde
vært Norges myntenhet i over 330 år,
opphørte som gyldige betalingsmidler, og Den Kongelige Mynt på Kongsberg fikk i oppdrag å prege Norges aller første kroner og ører.

«Norges første kroner og ører» er obligatoriske mynter i enhver norsk myntsamling og kan nå bli en del av din samling til kun 3.500 kroner. Vi har et svært begrenset antall tilgjengelig og anbefaler at du bestiller omgående for å sikre deg ditt eksemplar av «Norges første kroner og ører».

Innføringen av norske kroner og ører
At Norge gikk bort fra Speciedalere og skillinger var en følge av at Norge i 1875 sluttet seg til Den skandinaviske myntunion. Dette var en felles valutaunion mellom Norge, Sverige og Danmark. Danmark og Sverige hadde sluttet seg til unionen allerede i 1872, men uenigheter på Stortinget gjorde at Norge ikke ble medlem før 16. oktober 1875.


Dette kan du nå sikre deg:
 

 • Norges første 1 og 2 kroner i sølv
 • Norges første 50, 25, 10 øre i sølv
 • Norges første 5 øre i bronse
 • Original mynter preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
 • Leveres i et spesiallaget skrin

 

De fleste av våre første norske kroner og ører er tapt for alltid
Ingen vet med sikkerhet hvor mange mynter som er igjen våre første kroner og ører. Enkelte valører ble i utgangspunktet preget i lave opplag, og mange norske sølvkronemynter er dessuten blitt smeltet om.

I Den Kongelige Mynts årsberetning fra 1983 kan man lese at av totalopplaget som ble preget av 1-kroner i sølv i perioden 1877-1917 er hele 86,7% blitt inndratt og smeltet om. I tillegg kan man regne med at mange mynter har gått tapt som følge av omsmelting foretatt av privatpersoner. I perioden før og under andre verdenskrig kunne man få kjøpt sølvtøy og andre sølvvarer hvis man hadde sølv å levere inn. For mange var det da naturlig å levere inn sølvmynter, og slik gikk mange av våre første kroner og ører tapt for alltid.

 

MERK: Kun få sett tilgjengelig!
 

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.