200 kroner sølvmynt "Norges Idrettsforbund 150 år" 2011

Norsk idrett hedret med en 200-krone sølvmynt i beste proofkvalitet

200 kroner sølv "Norges Idrettsforbund 150 år" 2011

I anledning av 150-årsjubileet for Norges Idrettsforbund utgav Norges Bank i 2011 en ny norsk minnemynt i sølv. 

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Minnemynten er utgitt av Norges Bank og preget ved Det Norske Myntverket på Kongsberg. Myntes jubileumsside er designet av Uniform Strategisk Design ved Ina Viktoria Kristiansen. Myntflaten er delt i to horisontale deler. Nedre del ligger forholdsvis lavt og inneholder skrålinjer som skal illudere løpebaner. I øvre del finner vi idrettsutøvere som danner en bord over myntflaten. Adversen er utformet av myntverkets Ingrid Austlid Rise og bærer Kong Harald Vs portrett sett fra høyre.

  • Norsk minnemynt i sølv utgitt av Norges Bank i 2011
  • Utgitt i anledning av 150-årsjubileet for Norsk Idrettsforbund
  • Preget i beste pregekvalitet proof og 92,5 % sølv
  • Norges mest sjeldne minnemynt foruten Sykkel-VM-myntene fra 1993 – opplag på kun 11.948!

Norges Idrettsforbund ble stiftet 15. mars 1861 som Centralforeningen for Utbredelse av Legemsøvelser og Vaapenbrug, og er Norges største frivillige organisasjon med over 2 millioner medlemskap. Disse fordeler seg på nesten 12.000 idrettslag organisert i 19 idrettskretser og 55 særforbund. 

Pålydende:
200 kroner
Utgivelsesår:
2011
Kvalitet:
Proof
Metall:
92,5 % sølv
Diameter:
32 mm
Vekt:
16,85 gram
Opplag:
11.948
Pregested:
Det Norske Myntverket

Minnemynten er utgitt av Norges Bank og preget ved Det Norske Myntverket på Kongsberg. Myntes jubileumsside er designet av Uniform Strategisk Design ved Ina Viktoria Kristiansen. Myntflaten er delt i to horisontale deler. Nedre del ligger forholdsvis lavt og inneholder skrålinjer som skal illudere løpebaner. I øvre del finner vi idrettsutøvere som danner en bord over myntflaten. Adversen er utformet av myntverkets Ingrid Austlid Rise og bærer Kong Harald Vs portrett sett fra høyre.

  • Norsk minnemynt i sølv utgitt av Norges Bank i 2011
  • Utgitt i anledning av 150-årsjubileet for Norsk Idrettsforbund
  • Preget i beste pregekvalitet proof og 92,5 % sølv
  • Norges mest sjeldne minnemynt foruten Sykkel-VM-myntene fra 1993 – opplag på kun 11.948!

Norges Idrettsforbund ble stiftet 15. mars 1861 som Centralforeningen for Utbredelse av Legemsøvelser og Vaapenbrug, og er Norges største frivillige organisasjon med over 2 millioner medlemskap. Disse fordeler seg på nesten 12.000 idrettslag organisert i 19 idrettskretser og 55 særforbund. 

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Pålydende:
200 kroner
Utgivelsesår:
2011
Kvalitet:
Proof
Metall:
92,5 % sølv
Diameter:
32 mm
Vekt:
16,85 gram
Opplag:
11.948
Pregested:
Det Norske Myntverket