150-årsjubileet for Edvard Munchs fødsel hedres på myntbrev

-hedres på utenlandsk minnemynt i sølv

Myntbrev nr. 189: Edvard Munch 150 år

For å markere 150-årsdagen for Munchs fødsel ble det utgitt et nytt myntbrev med en minnemynt i sølv samt fire flotte, norske frimerker. Myntbrevet ble stemplet på Edvard Munchs fødselsdag 12. desember 2013 og er utgitt i 3.000 eksemplarer. 

 • Type: Enkeltobjekt
 • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Populært samleområde

Myntbrev er et samleområde som strekker seg tilbake til starten av 1990-tallet, og er samleobjekter som tar for seg viktige begivenheter gjennom året. Nesten 100.000 nordmenn har sikret seg ett eller flere myntbrev siden de først utkom - så dette er et samleområde som er særdeles populært. Opplagene er lave, noe som gjør de ekstra ettertraktet.

 

 • Myntbrev med utenlandsk minnemynt i sølv utgitt til Edvard Munchs 150-årsdag.
 • Minnemynt til jubileet utgitt av samveldestaten Niue, godkjent av Buckingham Palace og Det Britiske Utenriksdepartementet.
 • Siste myntdesign hvor man kan ha motiv på begge sider
 • Postens fire offisielle Munch-frimerker utgitt til jubileet
 • Stemplet på Edvard Munchs fødselsdag 12. desember 2013
 • Begrenset opplag på kun 3.000 individuelt nummererte myntbrev
 • Ingen videre kjøpsforpliktelser

 

Hamsun hedres på utenlandsk minnemynt i sølv

Det er aldri tidligere blitt utgitt noen norske mynter som hedrer Norges mest internasjonalt berømte kunstner, men i 2013 valgte Det Britiske Samveldet og staten Niue å hedre Edvard Munch med minnemynter til jubileumsåret. Det er Munchs mest berømte bilde Skrik, et av verdens mest kjente og hyppigst gjengitte malerier, som er minnemyntens hovedmotiv. Kunstverket Angst, som er gjengitt på revers side av mynten, representerer mye av den samme stemningen og er nær beslektet med Skrik med hensyn til tema og stil.

Myntspesifikasjoner
Årstall Diameter     Vekt     Metall Kvalitet
1993 45 mm     31,1 gram 92,5 % sølv Proof

 

Revers side bærer samt et portrett av dronning Elizabeth II i mikro-format. Presentasjonen av dronningens portrett avviker helt fra det man vanligvis ser på mynter. Normalt dekker et portrett av monarken eller riksvåpenet hele valørsiden. Dette er en av de aller siste myntene hvor Buckingham Palace tillot dette. Senere har dronningportrettet og valøren preget hele advers side.

 

Postens frimerker til 150-årsjubileet

Myntbrevet som hedrer Edvard Munch 150 år inneholder fire av Postens flotte frimerker utgitt til 150-årsjubileet. De fire frimerkene (NK1837-1840), er prydet med motiv fra malerens kunstverk. Frimerket med valør 13 kroner viser et utsnitt av Selvportrett foran husveggen, 15 kroner et utsnitt av Det syke barn, 17 kroner et utsnitt av Madonna og 20 kroner et utsnitt av Skrik. Myntbrevet er stemplet på selve datoen da Edvard Munch ble født, 12. desember 2013.

 

Begrenset opplag og individuell nummerering

Myntbrevet er utgitt i et meget begrenset opplag på kun 3.000 individuelt nummererte eksemplarer. Nummereringsfeltet garanterer opplagsbegrensningen samtidig som den angir nummeret på nettopp ditt eksemplar. 

Utgivelsesår:
2013
Utgivelsesdato:
12. desember 2013
Opplag:
3.000

En av Norges fremste forfattere gjennom alle tider

Knut Hamsun er en norsk forfatter med stor litterær og kulturhistorisk betydning. Han er en av Norges tre nobelprisvinnere i litteratur og hans forfatterskap har hatt sterk innflytelse på både norsk og internasjonal litteratur. Internasjonalt er det bare Henrik Ibsen som er mer kjent. Født Pedersen levde han i fattige kår som sønn av en skredder og småbruker i Gudbrandsdalen. Han var en rastløs sjel og flakket mye omkring før gjennombruddet med Sult i 1890. I samtiden var Knut Hamsun en av Norges mest folkekjære forfattere og selv de som sto langt fra ham politisk lot seg begeistre av den storartede fortellerkunsten. Hamsun var glødende nasjonalist og hans tankesett var ikke helt det vi kan kalles politisk korrekt i dag. For dette høstet jubileet Hamsun 2009 en del kritikk.

 

150-årsjubileet for Edvard Munch og hans livsverk er blitt bredt feiret over hele Norge gjennom en rekke kulturarrangementer, blant annet med jubileumsutstillingen "Munch 150 år" i Oslo, som er den mest omfattende presentasjonen av Munch og hans kunstnerskap - noensinne! Også utenlands har jubileet fått stor oppmerksomhet og medieomtale. Minnemynten på myntbrevet er en 1 newzealandsk dollar utgitt av Niue Island i Stillehavet, som også tidligere har preget spesielle minnemynter til store internasjonale jubileer og begivenheter.

 

Det er et av verdens mest kjente og hyppigst gjengitte malerier, Munchs mest berømte bilde Skrik, som er minnemyntens hovedmotiv. Gjennom sin skildring av angstens uhyggelige og fordreide vesen er dette maleriet blitt stående som selve symbolet på det moderne menneskets fremmedgjøring. Kunstverket Angst, som er gjengitt på den andre siden av mynten, representerer mye av den samme stemningen og er nær beslektet med Skrik med hensyn til tema og stil.

 

Selv om Edvard Munch selvfølgelig står nordmenns hjerte nærmest er det enorm interesse internasjonalt for Munchs liv og verker og derav også for minnemyntene som feirer hans livsverk. Det er kun én gang tidligere blitt preget en minnemynt for Edvard Munch, av Italia i 2007, så dette er en sjelden begivenhet. I Norge er det aldri utgitt mynt med Munch som tema.

Populært samleområde

Myntbrev er et samleområde som strekker seg tilbake til starten av 1990-tallet, og er samleobjekter som tar for seg viktige begivenheter gjennom året. Nesten 100.000 nordmenn har sikret seg ett eller flere myntbrev siden de først utkom - så dette er et samleområde som er særdeles populært. Opplagene er lave, noe som gjør de ekstra ettertraktet.

 

 • Myntbrev med utenlandsk minnemynt i sølv utgitt til Edvard Munchs 150-årsdag.
 • Minnemynt til jubileet utgitt av samveldestaten Niue, godkjent av Buckingham Palace og Det Britiske Utenriksdepartementet.
 • Siste myntdesign hvor man kan ha motiv på begge sider
 • Postens fire offisielle Munch-frimerker utgitt til jubileet
 • Stemplet på Edvard Munchs fødselsdag 12. desember 2013
 • Begrenset opplag på kun 3.000 individuelt nummererte myntbrev
 • Ingen videre kjøpsforpliktelser

 

Hamsun hedres på utenlandsk minnemynt i sølv

Det er aldri tidligere blitt utgitt noen norske mynter som hedrer Norges mest internasjonalt berømte kunstner, men i 2013 valgte Det Britiske Samveldet og staten Niue å hedre Edvard Munch med minnemynter til jubileumsåret. Det er Munchs mest berømte bilde Skrik, et av verdens mest kjente og hyppigst gjengitte malerier, som er minnemyntens hovedmotiv. Kunstverket Angst, som er gjengitt på revers side av mynten, representerer mye av den samme stemningen og er nær beslektet med Skrik med hensyn til tema og stil.

Myntspesifikasjoner
Årstall Diameter     Vekt     Metall Kvalitet
1993 45 mm     31,1 gram 92,5 % sølv Proof

 

Revers side bærer samt et portrett av dronning Elizabeth II i mikro-format. Presentasjonen av dronningens portrett avviker helt fra det man vanligvis ser på mynter. Normalt dekker et portrett av monarken eller riksvåpenet hele valørsiden. Dette er en av de aller siste myntene hvor Buckingham Palace tillot dette. Senere har dronningportrettet og valøren preget hele advers side.

 

Postens frimerker til 150-årsjubileet

Myntbrevet som hedrer Edvard Munch 150 år inneholder fire av Postens flotte frimerker utgitt til 150-årsjubileet. De fire frimerkene (NK1837-1840), er prydet med motiv fra malerens kunstverk. Frimerket med valør 13 kroner viser et utsnitt av Selvportrett foran husveggen, 15 kroner et utsnitt av Det syke barn, 17 kroner et utsnitt av Madonna og 20 kroner et utsnitt av Skrik. Myntbrevet er stemplet på selve datoen da Edvard Munch ble født, 12. desember 2013.

 

Begrenset opplag og individuell nummerering

Myntbrevet er utgitt i et meget begrenset opplag på kun 3.000 individuelt nummererte eksemplarer. Nummereringsfeltet garanterer opplagsbegrensningen samtidig som den angir nummeret på nettopp ditt eksemplar. 

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Utgivelsesår:
2013
Utgivelsesdato:
12. desember 2013
Opplag:
3.000

En av Norges fremste forfattere gjennom alle tider

Knut Hamsun er en norsk forfatter med stor litterær og kulturhistorisk betydning. Han er en av Norges tre nobelprisvinnere i litteratur og hans forfatterskap har hatt sterk innflytelse på både norsk og internasjonal litteratur. Internasjonalt er det bare Henrik Ibsen som er mer kjent. Født Pedersen levde han i fattige kår som sønn av en skredder og småbruker i Gudbrandsdalen. Han var en rastløs sjel og flakket mye omkring før gjennombruddet med Sult i 1890. I samtiden var Knut Hamsun en av Norges mest folkekjære forfattere og selv de som sto langt fra ham politisk lot seg begeistre av den storartede fortellerkunsten. Hamsun var glødende nasjonalist og hans tankesett var ikke helt det vi kan kalles politisk korrekt i dag. For dette høstet jubileet Hamsun 2009 en del kritikk.

 

150-årsjubileet for Edvard Munch og hans livsverk er blitt bredt feiret over hele Norge gjennom en rekke kulturarrangementer, blant annet med jubileumsutstillingen "Munch 150 år" i Oslo, som er den mest omfattende presentasjonen av Munch og hans kunstnerskap - noensinne! Også utenlands har jubileet fått stor oppmerksomhet og medieomtale. Minnemynten på myntbrevet er en 1 newzealandsk dollar utgitt av Niue Island i Stillehavet, som også tidligere har preget spesielle minnemynter til store internasjonale jubileer og begivenheter.

 

Det er et av verdens mest kjente og hyppigst gjengitte malerier, Munchs mest berømte bilde Skrik, som er minnemyntens hovedmotiv. Gjennom sin skildring av angstens uhyggelige og fordreide vesen er dette maleriet blitt stående som selve symbolet på det moderne menneskets fremmedgjøring. Kunstverket Angst, som er gjengitt på den andre siden av mynten, representerer mye av den samme stemningen og er nær beslektet med Skrik med hensyn til tema og stil.

 

Selv om Edvard Munch selvfølgelig står nordmenns hjerte nærmest er det enorm interesse internasjonalt for Munchs liv og verker og derav også for minnemyntene som feirer hans livsverk. Det er kun én gang tidligere blitt preget en minnemynt for Edvard Munch, av Italia i 2007, så dette er en sjelden begivenhet. I Norge er det aldri utgitt mynt med Munch som tema.