NYHET: Original mynsettet «Norges første 1-øre og 2-øre»!

- Førsteutgaver i nær usirkulert kvalitet!

Norges første 1-øre og 2-øre i bronse

  • Norges aller første 1- og 2-øre, i nær usirkulert kvalitet!
  • Unikt nummererte sett - lave numre leveres først
  • Markerer en av de største begivenhetene i norsk mynthistorie
  • Originalmynter preget på Den Kongelige mynt på Kongsberg

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

* Bildet er kun ment som illustrasjon og er ikke av de aktuelle myntene som nå er til salgs. 1-øren som er avbildet, er av dårligere kvalitet enn 1-øren som faktisk inngår i myntsettet. Bildet av 2-øren viser mynt i tilsvarende kvalitet som 2-øren som inngår i myntsettet. 

«Norges første 1-øre og 2-øre» er obligatoriske mynter i enhver norsk myntsamling og kan nå bli en del av din samling for bare 995 kroner. Myntene vi nå har tilgjengelig er fra samme parti, og vi har derfor kun 27 sett tilgjengelig i dag! Settene er nummererte og de lave numrene leveres ut først. Disse settene kommer til å bli revet bort, og det er derfor første mann til mølla som gjelder. Vi anbefaler deg å bestille allerede nå for å sikre deg et av disse unike settene!

Bestill i dag, så kan du glede deg til dette:
● 
Norges første 1- og 2-øre i bronse - leveres i spesiallaget skrin!
Settene er nummererte og lave numre leveres først

● Mynter som har en spesiell plass i norsk mynthistorie
Over 100 år gamle originalmynter preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg

Myntene har en spesiell plass i norsk mynthistorie
For snart 150 år siden gikk Norge fra speciedaler og skilling til kroner og ører. Speciedalerene og skillingene som hadde vært Norges myntenhet i over 330 år, opphørte som gyldige betalingsmidler, og Den Kongelige Mynt på Kongsberg fikk i oppdrag å prege Norges aller første kroner og ører.


At Norge gikk bort fra Speciedalere og skillinger var en følge av at Norge i 1875 sluttet seg til Den skandinaviske myntunion. Dette var en felles valutaunion mellom Norge, Sverige og Danmark. Danmark og Sverige hadde sluttet seg til unionen allerede i 1872, men uenigheter på Stortinget gjorde at Norge ikke ble medlem før 16. oktober 1875

Vi har kun 27 sett tilgjengelig og anbefaler derfor at du bestiller allerede i dag dersom du ønsker å sikre deg ett eksemplar av disse unike settene!

Inneholder:
1-øre 1876 og 2-øre 1876/77
Konge:
Oscar II
Myntverk:
Den Kongelige Mynt på Kongsberg
Metall:
Bronse
Diameter::
2-øre 21 mm og 1-øre 16 mm
Land:
Norge

* Bildet er kun ment som illustrasjon og er ikke av de aktuelle myntene som nå er til salgs. 1-øren som er avbildet, er av dårligere kvalitet enn 1-øren som faktisk inngår i myntsettet. Bildet av 2-øren viser mynt i tilsvarende kvalitet som 2-øren som inngår i myntsettet. 

«Norges første 1-øre og 2-øre» er obligatoriske mynter i enhver norsk myntsamling og kan nå bli en del av din samling for bare 995 kroner. Myntene vi nå har tilgjengelig er fra samme parti, og vi har derfor kun 27 sett tilgjengelig i dag! Settene er nummererte og de lave numrene leveres ut først. Disse settene kommer til å bli revet bort, og det er derfor første mann til mølla som gjelder. Vi anbefaler deg å bestille allerede nå for å sikre deg et av disse unike settene!

Bestill i dag, så kan du glede deg til dette:
● 
Norges første 1- og 2-øre i bronse - leveres i spesiallaget skrin!
Settene er nummererte og lave numre leveres først

● Mynter som har en spesiell plass i norsk mynthistorie
Over 100 år gamle originalmynter preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg

Myntene har en spesiell plass i norsk mynthistorie
For snart 150 år siden gikk Norge fra speciedaler og skilling til kroner og ører. Speciedalerene og skillingene som hadde vært Norges myntenhet i over 330 år, opphørte som gyldige betalingsmidler, og Den Kongelige Mynt på Kongsberg fikk i oppdrag å prege Norges aller første kroner og ører.


At Norge gikk bort fra Speciedalere og skillinger var en følge av at Norge i 1875 sluttet seg til Den skandinaviske myntunion. Dette var en felles valutaunion mellom Norge, Sverige og Danmark. Danmark og Sverige hadde sluttet seg til unionen allerede i 1872, men uenigheter på Stortinget gjorde at Norge ikke ble medlem før 16. oktober 1875

Vi har kun 27 sett tilgjengelig og anbefaler derfor at du bestiller allerede i dag dersom du ønsker å sikre deg ett eksemplar av disse unike settene!

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Inneholder:
1-øre 1876 og 2-øre 1876/77
Konge:
Oscar II
Myntverk:
Den Kongelige Mynt på Kongsberg
Metall:
Bronse
Diameter::
2-øre 21 mm og 1-øre 16 mm
Land:
Norge