Det store Grunnlovssettet

Preget eksakt på dagen for 200-årsjubileet

«Preget på dagen» sett

«Preget på dagen» sett

For å hedre Grunnlovsjubileet ga Det Norske Myntverket ut et minnesett som ble preget eksakt på 200-årsdagen for ferdigstillelsen av vår nye grunnlov i 1814. Settet er individuelt nummerert, med et totalopplag på 2014 sett. 

  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Mange vet ikke at grunnloven vår ble ferdigstilt og vedtatt den 16. mai 1814. Da hadde Eidsvoll-mennene sittet sammen siden 11. april og diskutert og forhandlet. Dagen etter, den 17. mai 1814, ble den datert og Eidsvoll-mennene satte sine segl på dokumentet.

 

”Preget på dagen”-sett – eksakt 200 år etter

For å hedre grunnlovsjubileet og alt grunnloven har betydd for landet vårt besluttet Det Norske Myntverket å utgi et minnesett som ble preget kun én eneste dag, den 16. mai 2014 – datoen for ferdigstillelsen av grunnloven. Dette er det ultimate av utgavene knyttet til 200-årsjubileet. Hvert sett er individuelt nummerert fra 1 til 2014. Ekthetssertifikat og vakkert presentasjonsskrin medfølger. Den virkelige godbiten i ”preget på dagen”-settet til 200-årsjubileet er en stor og tung grunnlovsmedalje i rent sølv.

 

  • Preget eksakt på dagen for 200-årsjubileet
  • Med Grunnlovsmedaljen i sølv på hele 60 mm
  • Årets to minnemynter i toppkvaliteten proof

 

Storslått grunnlovsmedalje i sølv på hele 60 mm

Grunnlovsmedaljen skulle egentlig utgis til grunnlovsjubileet i 1914. Sjefsgravør ved myntverket, Ivar Throndsen, satte seg imidlertid fore å gjøre en så komplisert og storslått medalje at han rett og slett ikke ble ferdig før jubileumsåret var omme. Resultatet var at den aldri kom ut til dette jubileet. Nå er den derimot preget og utgitt og en del av dette storslåtte grunnlovssettet preget på dagen 200 år etter.

 

Årets to minnemynter i toppkvaliteten proof

Jubileumssettet består foruten den store grunnlovsmedaljen på 60 mm også av årets to minnemynter i toppkvaliteten proof. Disse er utgitt av Norges Bank i anledning av grunnlovsjubileet. Den ene mynten har pålydende 200 kroner og er utgitt i sølv. Den andre mynten har pålydende 20 kroner og er en sirkulasjonsmynt med særpreg. Det er svært uvanlig at en 20-kroners minnemynt i proof er tilgjengelig utenfor årets proofsett. 

 

Et produksjonsmessig 24-timers maraton

Før 16. mai 2014 var spørsmålet på Mynta selvfølgelig hvor mange ”preget på dagen”-sett man kan klare på en enkelt dag. Myntverket har tre pregepresser som lager mynter og medaljer av proofkvalitet. Vanligvis greier man i beste fall å få preget noen hundre om dagen. Ved å sette hele myntverket i sving, fagarbeidere som administrasjon, i tre skift fra kl. 00.00 til 24.00, klarte Det Norske Myntverket det umulige – eksakt 2.014 ”preget på dagen”-sett.

 

Justervesenet og NRK tilstede for å dokumentere

For å kunne dokumentere at alt var preget eksakt på 200-årsdagen den 16. mai, var Justervesenet tilstede for å kontrollere og godkjenne at Grunnlovssettene var preget på denne dagen 16. mai 2014. NRK var også til stede og dokumenterte Det Norske Myntverkets innsats for å hedre grunnlovsjubileet. Det ble synliggjort myntverkets lange tradisjoner som kulturbærer helt tilbake til 1686, som igjen ble bekreftet ved deres engasjement i anledning grunnlovsjubileet.

 

Jubileumssett nr. 1 ble sendt som gave til Hans Majestet Kongen. Nr. 2 ble sendt til Stortingspresidenten og nr. 4 til Statsministeren. Høyesterettsjustitiarius mottok sett nr. 4, mens nr. 5 inngår i Det Norske Myntverkets egen samling. De videre nummererte eksemplarene er tilgjengelig for samlere. 

 

Svært raskt utsolgt

I likhet med tidligere ”preget på dagen”-sett utgitt til blant annet 100-årsdagen for unionsoppløsningen i 2005, ble også Grunnlovssettet raskt utsolgt. 

 

 

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Pålydende:
20 + 200 kr
Utgivelsesår:
2014
Utgivelsesdato:
16. mai 2014
Diameter:
Vekt:
Opplag:
2014

200 KR MINNEMYNT

Utgiver: Norges Bank
Metall: 925 Ag
Sølvekt: 15,58 gr
Kvalitet: Proof
Diameter: 32 mm
Pålydende: 200 kroner
Maksopplag: 40 000
Utgivelsesår: 2014

Advers: Christian Frederiks rikssegl med den norske løve, benyttet første gang 19. mai 1814, da han tok i mot kongevalget. Løven med hellebard ble brukt på norsk mynt gjennom Carl Johans regjeringstid

Kunstner advers: Ingrid Austlid Rise
Kunstner revers: Esther Maria Bjørneboe

Revers: Motivet viser Christian Magnus Falsen, i front, som hviler blikket mot de påfølgende og fremtidige generasjoner av kvinner, menn og unge. Disse er fremstilt som forenklede profiler og sier noe om den lange historien og de mange moderniseringene Grunnloven har vært gjennom

 

20 KR MINNEMYNT

Utgiver: Norges Bank
Metall: Nysølv (81% Cu, 10% Zn, 9% Ni)
Vekt: 9,90 gr
Kvalitet: Proof
Diameter: 27,5 mm
Pålydende: 20 kroner
Maksopplag: 6 000
Utgivelsesår: 2014

Advers: Christian Magnus Falsen hviler blikket mot påfølgende generasjoner av norske kvinner og menn. Valørangivelsen 20 KR samt teksten GRUNNLOVEN 1814 – 2014.

Kunstner advers:  Ingrid Austlid Rise
Kunstner revers: Esther Maria Bjørneboe

Revers: H.M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Rundt portrettet: HARALD V . NORGES KONGE. Til venstre for portrettets halsavsnitt:
kunstnerens signatur: IAR. Under portrettet: årstallet med Den Kongelige Mynts merke hammer og bergsjern til venstre og myntdirektør Magne
Flågans merke til høyre.

 

GRUNNLOVSMEDALJEN

Utgiver: Det Norske Myntverket
Metall: 925 Ag
Sølvekt: 67,25 gram
Kvalitet: Brilliant
Diameter: 60 mm
Opplag: 2014 jubileumsutgaver

Advers: Portrett av HMK Haakon VII, Norges riksvåpen; Kronet riksløve med øks, krans av ek og gran og kongens valgspråk ”Alt for Norge”

Kunstnere:  Ivar Throndsen (1853-1932) og Ingrid Austlid Rise

Revers: Portrett av prins Christian Frederik og seks av Eidvollmennene; N. Wergeland, G. Sverdrup, Chr. M. Falsen, W.F.K. Christie, H. Wedel-
Jarlsberg og T. Lundegaard. Eidsvollbygningen, tekst ytterkant; Vi følger Fædres lyse stjerne som maner os til fast at værne om fædrelandets sag