Tyske okkupasjonssedler

– tvunget betalingsmiddel i Norge i 1940

Tyske okkupasjonssedler

“Reichskreditkassenscheine” var tvungne betalingsmidler for tyske soldater i Norge fra 9. april til 5. juni 1940. Settet inneholder 6 sedler: 50 Reichspfennig, 1 Reichsmark, 2 Reichsmark, 5 Reichsmark, 20 Reichsmark og 50 Reichsmark.

 

 

Enkeltobjekt Få igjen
999 kr

Allerede 10. april 1940 ble det over radio sagt at alle var forpliktet til å akseptere Reichskreditkassenscheine som fullverdig betalingsmiddel så lenge tyske tropper oppholdt seg i Norge. Omreguleringskursen mellom tyske og norske betalingsmidler er fastsatt til 100 kroner = 60 Reichsmark, altså er 100 Reichsmark settet lik 166,66 norske kroner.”

For 999 kroner kan du sikre deg;

  • Tyske okkupasjonssedler brukt i Norge under krigen
  • Settet består av 6 sedler
  • Gyldig betalingsmiddel i kun 3 måneder
  • Tvunget betalingsmiddel for tyske soldater i Norge i  1940


I strid med folkeretten
Reichskreditkassenscheine ble vurdert som en provokasjon mot Norges Banks seddelmonopol; systemet var i strid med folkeretten. Etter noen uker begynte Reichskreditkassenscheine å representere en likviditetsfare gjennom tyskernes store uttak. Norges Bank som var bekymret over å ha to typer pengesedler i sirkulasjon, besluttet at de tyske sedlene skulle inndras og kjøpte derfor opp disse. 5. juli 1940 gikk den tyske okkupasjonsmakt med på å bruke norske sedler og Reichskreditkassenscheine ble inndratt etter å ha vært gyldig betalingsmiddel i omkring tre måneder.

999 kr
Antall:
6 sedler
Pålydende:
50 Reichspfennig / 1 Reichsmark / 2 Reichsmark / 5 Reichsmark / 20 Reichsmark / 50 Reichsmark
Utgivelsesår:
1940
Kvalitet:
God samlekvalitet
Utgivelsesland:
Tyskland

Allerede 10. april 1940 ble det over radio sagt at alle var forpliktet til å akseptere Reichskreditkassenscheine som fullverdig betalingsmiddel så lenge tyske tropper oppholdt seg i Norge. Omreguleringskursen mellom tyske og norske betalingsmidler er fastsatt til 100 kroner = 60 Reichsmark, altså er 100 Reichsmark settet lik 166,66 norske kroner.”

For 999 kroner kan du sikre deg;

  • Tyske okkupasjonssedler brukt i Norge under krigen
  • Settet består av 6 sedler
  • Gyldig betalingsmiddel i kun 3 måneder
  • Tvunget betalingsmiddel for tyske soldater i Norge i  1940


I strid med folkeretten
Reichskreditkassenscheine ble vurdert som en provokasjon mot Norges Banks seddelmonopol; systemet var i strid med folkeretten. Etter noen uker begynte Reichskreditkassenscheine å representere en likviditetsfare gjennom tyskernes store uttak. Norges Bank som var bekymret over å ha to typer pengesedler i sirkulasjon, besluttet at de tyske sedlene skulle inndras og kjøpte derfor opp disse. 5. juli 1940 gikk den tyske okkupasjonsmakt med på å bruke norske sedler og Reichskreditkassenscheine ble inndratt etter å ha vært gyldig betalingsmiddel i omkring tre måneder.

999 kr
Spesifikasjoner
Antall:
6 sedler
Pålydende:
50 Reichspfennig / 1 Reichsmark / 2 Reichsmark / 5 Reichsmark / 20 Reichsmark / 50 Reichsmark
Utgivelsesår:
1940
Kvalitet:
God samlekvalitet
Utgivelsesland:
Tyskland