MERK: Vi har nå kun 15 eksemplarer tilgjengelig, så her gjelder det å slå til raskt hvis du ønsker å sikre deg et eksemplar! 

  • Sjelden markmynt brukt som bevis mot myntmester Meyer
  • Kong Frederik IVs siste 4-mark i sølv fra perioden 1725 – 1726
  • 290 år gammel sølvmynt preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
  • Innleder en samling med norske markmynter - helt uforpkliktende
  • Fri frakt og 30 dager full returrett

Mynten som kostet myntmesteren livet!
Bare førti år gammel døde Henrik Christofer Meyer i et mørkt fangehull på Akershus, med ryggen merket av blodige striper etter bøddelens pisk og pannen merket av et glødende jern. Etter mange purringer innleverte Meyer regnskap over utmyntningene for 1726. Ifølge regnskapet kom det frem at han skulle ha beholdt et betydelig kvantum sølvholdig kobber. Den 20. november 1727 resolverte kong Frederik IV at Meyer skulle "actioneres og tiltales".

Det ble regnet ut at myntmester Meyer kunne ha tjent omkring 40.000 riksdaler på å blande for mye kobber i myntene i årene 1723-1727. Meyer forsvarte seg ved å hevde at de underlødige myntene måtte være falske, sannsynligvis hollandske. Men ved å sammenligne bevarte stempler som ble brukt til å prege 4-marken du kan sikre deg i dag, ble det bevist at Meyer var skyldig.

Den 14. desember 1727 falt dommen. Den var enstemmig og fastslo "at de proberede og uriktig befundne Penge ikke af andre end af Myntemester Meyer på Kongsberg kunde være formyntede ... hvorfor Myntemester Meyer bør undgielde efter Lovens 6 bogs 18 Capit. 2 Art. paa Ære, Liv og Gods".

Før dommen kunne settes i kraft, måtte den stadfestes av kongen. Frederik IV hadde fulgt ivrig med i saken og vist at han så meget strengt på Meyers krenkelser av det kongelige regale. Likevel fant kongen at han ville vise nåde og formildet dommen, slik at

"Myntemester Meyer maa skienckes Livet ..., men at hand derimod skal kagstryges, brendemerckes og til ævig Fængsel og arbeyde udj Aggershuus Fæstning at hensettes".

Sjelden mulighet!
Markmynten som avslørte myntmester Meyer kan nå bli din for kun 8.500 kroner frakfritt tilsendt! Skulle du ønske å dele opp betalingen i 3 rentefrie rater à 2.833 kroner er det bare å ta kontakt med vår kunderservice på telefon 0 25 50.

 

Spesifikasjoner
Pålydende:
4 mark
Utgivelsesår:
1725 - 1726
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Sølv
Diameter:
ca 40 mm
Vekt:
ca 22,30 gram
Utgivelsesland:
Norge

Bli en av få samlere med prioritert tilgang på norske markmynter!

Hvis du lykkes å sikre deg 4-marken som kostet myntmester Meyer livet får du samtidig prioritert tilgang på andre norske mark-mynter i sølv. Vi har i lang tid arbeidet med å få tak i flere av de viktigste og mest attraktive markene i Norge. Dette er et samleområde for den dedikerte og kresne myntsamleren. Gjennom Samlerhuset kan du få tilgang til en helt ny samling med samtlige 1,2 og 4 mark i sølv preget i Norge i tidsperioden 1644 til 1736.

I samlingen vil du motta et elegant myntskrin, album og omfattende historisk dokumentasjon sammen med dine marker.

Samle norske mark komplett!

I løpet av Samlerhusets historie har vi sjelden vært med å tilby et viktigere parti med eldre norske sølvmynter. Samlingen består av samtlige norske mark, utgitt under 4 dansk-norske konger, i valørene 1, 2 og 4 mark i sølv. Norske mark ble utgitt i perioden 1644 - 1736, knappe 92 år, i en periode hvor noen av Norgeshistoriens mest utsøkte mynter ble preget.

Kun plass til et fåtall nye samlere!

Det er kun et fåtall heldige samlere som nå kan bli innlemmet i den eksklusive samlingen med norske mark. Vi sender deg en ny markmynt ved sjeldne anledninger, og ikke oftere enn en gang i måneden. Ofte kan det ta atskillig lengre tid, etter som beholdningen av ulike markmynter er svært beskjeden. Tilgang i markedet setter klare begrensninger. Du kan når som helst avslutte samlingen uten å oppgi grunn, og har alltid 30 dager full returrett på alle forsendelser. Du samler således med full trygghet. Det er første gang vi har mulighet til å tilby våre samlere samlingen Norske Mark.

Benytt deg derfor av dette tilbudet og bli en av et fåtall eiere av denne inntil 290 år gamle norske 4 marken i sølv.

1. Jeg kan sikre meg den ettertraktede 4-marken  i sølv, utgitt i perioden 1725 - 1726, som kostet myntmester Meyer livet. 4 marken kan nå bli min for kun 8.500 kroner. Mynten er i god samlekvalitet. Samlerhuset dekker frakt for mynten. Tilgangen er svært begrenset, og jeg er innforstått med at det kun er én mynt per person og at ordrer prioriteres i innkommet rekkefølge.

2. Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar mynten sammen med faktura med 14 dager forfall, og kan studere den i fred og ro før jeg betaler. Mynten sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.

3. Norske mark er sjeldne og det er langt større etterspørsel enn antall tilgjengelige mynter. Sikrer jeg meg mynten er jeg samtidig garantert plass på en liten, eksklusiv liste over samlere som har prioritert tilgang til norske markmynter i sølv.

4. Som samler med prioritert tilgang får jeg tilsendt en ny mynt om lag én gang i måneden, eller sjeldnere hvis tilgangen er alt for begrenset. Jeg har ingen garanti for at jeg over tid vil få tak i en komplett samling med norske mark, men jeg har garanti for at jeg er på fortrinnsrettslisten når Samlerhuset får tak i de utvalgte markmyntene. Det er ingen bindingstid og ingen minstekjøpsforpliktelse.

5. Prisen for de ulike markene i samlingen varierer avhengig av årgang, kvalitet og sjeldenhet. Samlerhuset byr på frakt.

6. I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et vakkert myntskrin i tre for elegant oppbevaring og presentasjon av markmyntene. Vår normalpris for myntskrinet er 450 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette.

7. Jeg har alltid 30 dager returrett, og jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alle kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angreretttloven.

8. Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter. Ekthetssertifikat medfølger.

9. Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.