Norske markmynter - fulle av historie og svært sjeldne

Norske Mark er helt spesielle og blir ofte sett på som våre desidert vakreste mynter, 4-marken utgitt under Kong Frederik IV, som du nå har mulighen til å bli eier av, er intet unntak snarere tvert imot. 4-marken er foreviget gjennom den vakre utmyntingen, som Frederik IV siste 4-mark og ikke minst gjennom historien knyttet til myntmester Meyer. 

Mark er ikke like kjent som andre valører her i Norge. I en periode på knappe 91 år ble det under Kong Christian IV, Frederick III, Christian V og flere, preget varianter i valørene 1-, 2-, og 4-mark.

Du er én av få heldige som har muligheten, før alle andre, til å bli eier av: 

En av få norske 4-mark - Preget i sølv fra Kongsberg
Sjelden 4-mark brukt som bevis mot myntmester Meyer i 1727
En spesielt ettertraktet markmynt av norske myntsamlere
♔ Kanskje den vakreste av de norske 4-markmyntene

Få tilgjengelig og ofte etterspurt

Markmynter er sjeldne og svært ettertraktede mynter, med svært få mynter og høy etterspørsel anbefaler vi å slå til raskt. Markmynter lagt ut for salg forsvinner fort og selv om vi i dag har et anselig antall av den sjeldne og ettertraktet mynten, vet vi av erfaring at etterspørselen er høyere enn antall mynter vi når har tilgjengelig. 

Lykkes du i å bli eier av denne sjeldne sølvmynten vil du bli kontaktet særskilt via telefon og få prioritert tilgang til andre historiske og sjeldne norske markmynter i sølv, helt uforpliktende. Vi arbeider kontinuelig med å få tak i de virkelig vakre og mest attraktive markene i Norge. Gjennom Samlerhuset kan du få tilgang til samtlige 1-, 2-, og 4-mark i sølv, preget i Norge. 

4-marken som kostet myntmesteren livet!

Bare førti år gammel døde Henrik Christofer Meyer i et mørkt fangehull på Akershus, med ryggen merket av blodige striper etter bøddelens pisk og pannen merket av et glødende jern. Etter mange purringer innleverte Meyer regnskap over utmyntningene for 1726. Ifølge regnskapet kom det frem at han skulle ha beholdt et betydelig kvantum sølvholdig kobber. Den 20. november 1727 resolverte kong Frederik IV at Meyer skulle "actioneres og tiltales".

Det ble regnet ut at myntmester Meyer kunne ha tjent omkring 40.000 riksdaler på å blande for mye kobber i myntene i årene 1723-1727. 40.000 riksmark var en kolosal sum på 1700-tallet. Meyer forsvarte seg ved å hevde at de underlødige myntene måtte være falske, sannsynligvis hollandske. Men ved å sammenligne bevarte stempler som ble brukt til å prege 4-marken du kan sikre deg i dag, ble det bevist at Meyer var skyldig.

Den 14. desember 1727 falt dommen. Den var enstemmig og fastslo "at de proberede og uriktig befundne Penge ikke af andre end af Myntemester Meyer på Kongsberg kunde være formyntede ... hvorfor Myntemester Meyer bør undgielde efter Lovens 6 bogs 18 Capit. 2 Art. paa Ære, Liv og Gods".

Før dommen kunne settes i kraft, måtte den stadfestes av kongen. Frederik IV hadde fulgt ivrig med i saken og vist at han så meget strengt på Meyers krenkelser av det kongelige regale. Likevel fant kongen at han ville vise nåde og formildet dommen, slik at

"Myntemester Meyer maa skienckes Livet ..., men at hand derimod skal kagstryges, brendemerckes og til ævig Fængsel og arbeyde udj Aggershuus Fæstning at hensettes".

Sølv fra Kongsberg

Under 100-årsjubileet til sølvfunnet i Kongsberg ble det funnet et nytt, stort funn av sølv i Kongsberg-fjellet. Gruven hentet navnet sitt fra kong Frederiks IV dronning Anna Sophie Reventlow. Disse markstykkene ble så produsert av dronningens sølv funnet i Kongsberg, 100 år etter det første sølvfunnet.


 

Spesifikasjoner
Pålydende:
4 mark
Utgivelsesår:
1725 - 1726
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Sølv
Diameter:
ca 40 mm
Vekt:
ca 22,30 gram
Utgivelsesland:
Norge

1. Jeg kan sikre meg den ettertraktede 4-marken  i sølv, utgitt i perioden 1725 - 1726, som kostet myntmester Meyer livet. 4 marken kan nå bli min for kun 8.500 kroner + frakt på 39. Mynten er i god samlekvalitet. Tilgangen er svært begrenset, og jeg er innforstått med at det kun er én mynt per person og at ordrer prioriteres i innkommet rekkefølge.

2. Jeg trenger ikke å betale noe nå, men mottar mynten sammen med faktura med 14 dager forfall, og kan studere den i fred og ro før jeg betaler. Mynten sendes per post, og leveringstid er normalt 5-10 dager.

3. Norske mark er sjeldne og det er langt større etterspørsel enn antall tilgjengelige mynter. Sikrer jeg meg mynten er jeg samtidig garantert plass på en liten, eksklusiv liste over samlere som har prioritert tilgang til norske markmynter i sølv.

4. Som samler med prioritert tilgang får jeg tilsendt en ny mynt om lag én gang i måneden, eller sjeldnere hvis tilgangen er alt for begrenset. Jeg har ingen garanti for at jeg over tid vil få tak i en komplett samling med norske mark, men jeg har garanti for at jeg er på fortrinnsrettslisten når Samlerhuset får tak i de utvalgte markmyntene. Det er ingen bindingstid og ingen minstekjøpsforpliktelse.

5. Prisen for de ulike markene i samlingen varierer avhengig av årgang, kvalitet og sjeldenhet. Samlerhuset byr på frakt.

6. I løpet av samleperioden mottar jeg uten ekstra kostnad et vakkert myntskrin i tre for elegant oppbevaring og presentasjon av markmyntene. Vår normalpris for myntskrinet er 450 kr, men jeg betaler intet ekstra for dette.

7. Jeg har alltid 30 dager returrett, og jeg samler kun så lenge jeg selv ønsker. Vil jeg avslutte samlingen, utsette forsendelser, endre forsendelsesintervall eller betale i bekvemme, rentefrie månedlige rater tar jeg bare kontakt med Samlerhuset via tlf 0 25 50, brev eller epost, alt etter hva som er enklest for meg. Alle kjøp fra Samlerhuset dekkes alltid av angreretttloven.

8. Samlerhuset garanterer, uten tidsbegrensning eller andre forbehold, ektheten for alle våre samleobjekter. Ekthetssertifikat medfølger.

9. Samlerhusets formål er å formidle historien knyttet til mynter og andre samleobjekter, og gjøre samling tilgjengelig for flest mulig. Vi selger til samlere som er opptatt av samleglede og historie. Vi garanterer ikke at mynter eller andre samleobjekter stiger i verdi eller beholder sin opprinnelige verdi. Eventuell tidligere verdiutvikling er ingen garanti for fremtidig verdiutvikling.