Nå kan du bli eier av et komplett årgangssett med okkupasjonsmyntene preget i jern fra frigjøringsåret 1945. Myntrekken fra 1945 er den sjeldneste av okkupasjonsmyntene, takket være freden som kom i mai samme år. 

  • Komplett myntrekke med jernmynter fra 1945
  • Den sjeldneste årgangen av okkupasjonsmynter
  • 5, 2 og 1 øre i jern. 
  • Leveres i spesiallaget skrin

Krigsmyntene okkupasjonsmakten beordret myntverket på Kongsberg til å prege!

9. april 1940 invaderte tyske tropper Norge. Straks ble norske myndigheter og folk underlagt okkupasjonsmaktens regler og styre. Dette betød blant annet at nordmenn måtte se seg nødt til å handle med mynter av mindre edle metaller, nemlig jern og sink. Kobber og nikkel, som myntene ble lagd av før krigen, var en viktig ressurs for tysk krigsmateriellproduksjon.

Mynter preget i krisemetallet Jern

I Norge hadde man erfaring med jernmynter i kjølvannet av første verdenskrigs herjinger i Europa, og dette ble foreslått videreført av det tyske regimet. Ettøremyntene fra 1941, toøringene fra 1943 og femøremyntene fra 1941 ble derfor slått i jern. De store ørevalørene ble vedtatt produsert i sinkblanding. De første myntene som ble slått i 1941 viste seg å være av for dårlig legering. Metallet mørknet fort og man tok ofte feil mellom jern- og sinkmyntene. Dette avhjalp man med en mikroskopisk mengde ekstra aluminium i metallblandingen året etter.

Preget uten Kong Haakon VIIs monogram

Kronemyntproduksjonen ble erstattet av skillemyntsedler med valørene 1- og 2 kroner. Myntenes motivflater inneholder riksvåpenet uten krone, innskriften ”NORGE”, Nidaros erkebiskopsvåpen ”Olavskorset”, valøren  og tre stykk treenighetssymboler. Alt dette, foruten Olavskorset, ble vedtatt 8. mars 1941 av rikskommisæren. Erkebiskopsvåpenet fikk hyttemester R. Støren ved Den Kongelige Mynt "æren" for å ha innført.

Myntrekken fra 1945 er den sjeldneste!

Med freden i mai 1945, opphørte også produksjonen av okkupasjonsmyntene, og dermed er myntrekken fra 1945 den sjeldneste myntrekken fra dette svarte kapittelet i Norges moderne historie.

Det er ikke ofte vi kan tilby okkupasjonsmyntene i jern fra 1945 - vi anbefaler at du sikrer deg ditt eksemplar i dag!

 
Spesifikasjoner
Pålydende:
5-, 2- og 1-øre
Utgivelsesår:
1945
Metall:
Jern
Kvalitet:
Sirkulert
Myntverk:
Kongsberg