Settet du nå kan sikre deg består av 4 offisielle sølvmynter, som alle er en del av serie 2 i vertsnasjonen Japans offisielle myntprogram! Myntene i dette settet er i 99,9% sølv og preget i beste proofkvalitet. Alle myntene i samlingen leveres i spesiallagde magnetkapsler fra myntverket i Japan. Av de fire myntene hedrer tre av dem De olympiske leker, mens den siste er til heder for De paralympiske leker.

Dette kan du glede deg til ved å sikre deg dette settet:

 Alle de fire myntene som ble utgitt i serie 2 av vertsnasjonens myntprogram
★ Mynter i 99,9% sølv, preget i beste proofkvalitet
 Fraktfritt tilsendt og alltid 30 dager returrett 

Dette settet består av fire offisielle sølvmynter, utgitt i serie 2, av vertsnasjonen Japan. Alle myntene er i 99,9% sølv, veier 31,1 gram og preget i beste proofkvalitet. Tre av myntene er en hyllest til De olympiske leker. Den første hedrer idrettsgrenen Friidrett, som er den mest omfattende, mest varierte og mest populære grenen i lekene. For mange er denne grenen selve høydepunktet med OL!

Den andre sølvmynten hedrer badminton, en idrett som stiller store krav til både konsentrasjon, utholdenhet, hurtighet og styrke. Med andre ord er det en krevende idrett. Visste du at Badminton er en idrett som har røtter over to tusen år tilbake i tid? Grenen har vært en del av sommerlekene siden 1992.

Sølvmynt nummer tre hedrer Baseball, en relativ ung idrett i De olympiske leker. Riktignok debuterte idrettsgrenen i O i 1992, men den har ikke vært en del av sommerlekene siden 2008. Baseball er en av fem nye idretter i OL i Tokyo!

Sist, men absolutt ikke minst, har vi sølvmynten som er til heder for De paralympiske leker. Denne hedrer øvelsen svømming, en av de største idrettene i Paralympics. Denne grenen har vært en del av samtlige Paralympiske leker, helt siden den første ble avholdt i Roma i 1960.

Visste du at OL myntene som ble utgitt i forbindelsene med OL i Tokyo er blitt en raritet? De er nemlig preget med det som viste seg å bli "feil" årstall. Som kjent skulle egentlig disse lekene vært avholdt i 2020, men på grunn av Koronapandemien ble de flyttet til 2021. Dette for første gang i fredstid. Myntene er allikevel preget med det originale årstallet, 2020.
Sølvmyntenes revers er minst like spektakulære som motivene.

Spesifikasjoner
Utgivelsesland:
Japan
Pålydende:
1.000 yen
Utgivelsesår:
2020
Kvalitet:
Høyeste mulige kvalitet: Proof
Metall:
99,9 % sølv
Diameter:
40 mm
Vekt:
31,1 gram
Opplag:
90.000 (kun 9.000 utenfor Japan)
Særpreg:
Preget med «feil» årstall: 2020