Kong Oscar I's ettertraktede 12- og 24-skillinger

I løpet av Kong Oscar Is 15-årige regjeringstid, ble det utgitt kun fire forskjellige mynter. Behovet for småmynt var allerede dekket av forrige svensk-norske konge, Carl XIV Johan, og det var derfor ingen grunn til å prege mer småmynt under Oscar I. 12- skillingen og 24-skillingene som du nå kan sikre deg er de eneste skillingene som ble preget under Kong Oscar Is regentperiode!

Dette kan du nå sikre deg:

  • Flott komplettsett med inntil 171 år gamle originalmynter i sølv
  • Kong Oscar Is og unionstidens første 12-skilling fra perioden 1845 - 1856
  • Kong Oscar Is eneste 24-skilling fra perioden 1845 - 1855
  • Ettertraktede sølvmynter preget ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg
  • Leveres i et flott treskrin
  • 30-dager full returrett - ingen videre forpliktelser!

Komplettsett med sjeldne norske skillingsmynter!
Grunnet de beskjedne myntutgivelsene under Kong Oscar I, er myntene fra denne tiden atskillig mer sjeldne enn de fleste andre skillingsmynter. Vi har aldri tidligere hatt mulighet til å utgi disse myntene i et komplettsett og det kan ta lang tid før vi på nytt kan tilby disse myntene igjen. Vi har kun et titalls sett tilgjengelig og vi anbefaler deg og bestille omgående hvis du ønsker å sikre deg et eksemplar

Kong Oscar I Norges Konge 1844 - 1859
Oscar I besteg den norsk-svenske tronen ved Carl XIV Johans død 8. mars 1844. Hans regjeringstid var preget av langt færre konflikter enn farens. Oscar I var en svært skolert og opplyst mann, og han var også langt mer liberal enn sin far.  Under Oscar I oppnådde Norge større likestilling i unionen, og unionen var stort sett populær i Norge under hans ledelse.

Oscar I var preget av tidens humanitære ideer, og fikk blant annet satt i gang et omfattende reformarbeid i de to rikene. Det innebar en humanisering av straffelovgivningen og fengselsvesenet, en ny fattiglov og innføringen av lik arverett for kvinner og menn. Oscar I var også imøtekommende overfor norske symbolsaker og verdier, og i 1847 opprettet han en egen norsk orden, St. Olavs Orden, i henhold til gamle norske ønsker. Dette skapte glede og takknemlighet i Norge.

Nytt union- og riksvåpen
Kong Oscar I innførte heraldisk likestilling mellom rikene, market blant annet ved hans ”morgengave” til det norske folk i 1844, i form av et nytt unionsvåpen der Sveriges og Norges riksvåpen var sidestilt i et kløvet skjold, under to kongekroner som markerte to selvstendige kongeriker.

Ved kongelig resolusjon av 10. juni 1844 bestemte Oscar I at også riks- og kongevåpenets utseende skulle forandres. Den kortskaftede øksen ble tilbakeført og skjoldformen ble nærmest firkantet etter tidens heraldiske mote. Dette var første gang en offisiell utforming av riksvåpenet ble lovfestet. Resolusjonsteksten fastslår at Norges riksvåpen er:

Et rødt firkantet Skjold, i hvillket sees en, neders fra Venstre og opad til Høire i fremskridende Stilling opreist kronet gylden Løve, med aabent Gab og udstrakt Tunge, holdende i Forlabberne en opløftet Stridsøxe med gyldent Skaft og Blad af Sølv – over Skjoldet en kongelig Krone.

Kongen sanksjonerte også loven om eget norsk flagg, med lik fordeling av svenske og norske flaggfarger – populært kalt sildesalaten.

24 og 12 skillingen er en av de første mynter preget med Norges nye riksvåpen!
 

Spesifikasjoner
Pålydende:
24 skilling og 12 skilling
Årstall:
1845 - 1856
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Sølv
Diameter:
24 mm/20 mm
Vekt:
5,78 gram/2.89 gram
Utgivelsesland:
Norge
Myntverk:
Den Kongelige Mynt på Kongsberg