Er disse seks frimerkene Norges viktigste?

Frimerkene vi nå kan tilby er et komplettsett med skillingsutgven Oscar I utgitt i 1856 og 1857. Utgaven er den eneste med motiv av Oscar I og inneholder hele tre nye frimerkevalører som alle sirkulerte med posten for over 160 år siden!

Disse Oscar I frimerkene spilte en viktig rolle under frimerkenes pionertid i Norge og verden. Oscar utgaven ga oss vårt første 2 skilling, 3 skillin og 8 skillings frimeker, disse valørene var avgjørende under våre første år etter innføringen av frimerker og var med på å skyte utviklingen av Norge i været! 

Bestill nå og få komplett skillingsutgave Oscar I som inneholder:

  • Hele tre vakre førsteutgaver! - 2-skilling 3-skilling og 8-skilling!
  • Frimerker utgitt under Oscar I - Alle frimerkene er over 160 år gamle.
  • Frimerker trykket på papir levert av verdens eldste seddeltrykkeri!
  • Verdens eneste frimerker med motiv av Oscar I

Frimerkene leveres i flott samlemappe og med historisk informasjon og ekthetsgaranti slik at du kan være sikker på at du eier en liten del av historien. 

Illustrasjonsbilde* viser et tilfeldig utvalg av frimerkene vi nå har inne.

Hvorfor ble Oscars skillingsutgave til? 

Den første norske frimerkeutgaven besto bare av ett frimerke, med pålydende 4 skilling. Dette var for så vidt greit så lenge alle portotakster var delelig på fire – altså 4, 8, 12, 16 skilling osv. Men posten utviklet seg i rasende fart de første årene, og etter som det kom nye ideer om lokal bypost og nye tjenester som verdipost o.l., ble det raskt behov for et mer finmasket nett med portovalører.

Vårt første frimerker var når sant skal sies et veldig primitivt frimerke. Det største ankepunktet var at det ikke var perforert, som gjorde at frimerker måtte klippes fra hverandre med saks. Da neste utgave skulle på plass var det derfor et tydelig krav om at frimerkene måtte perforeres. Perforeringsmaskiner var oppfunnet, men ikke kommet til Norge ennå.

Norge valgte derfor å henvende seg til Sverige for å få trykket frimerker med tagger. Sannsynligvis var dette medvirkende til at akkurat de svensk-trykkede skillingsmerkene Oscar bar kong Oscars portrett. Men straks taggemaskiner var mer allment tilgjengelig og kunne kjøpes inn av norske trykkerier, ble trykkingen flyttet hjem igjen. Fra det øyeblikk Norge igjen opptok trykking av norske frimerker ble kong Oscar I erstattet av riksvåpenet.

Illustrasjonsbile* kun ment for å vise mappen frimerkene kommer i.

Spesifikasjoner
NK-nr:
2, 3, 4a, 4b, 4c og 5
Utgave:
Oscar I
Utgitt :
1856/57
Trykk:
Boktrykk fra P. A. Nyman, Stockhold, Sverige
Papir:
Tumba Bruk, Tumba, Sverige
Vannmerke :
Nei. Kun i arkets hjørner og marg (løve og bølgelinjer
Merk:
Norske frimerker utgitt under Oscar I