Vær blant det 200 første  og få påskegave fra Samlerhuset; boken  ”Money that changed the world” skrevet av Svein H. Gullbekk, professor i numismatikk ved Universitetet i Oslo. 

Det er kanskje ingen gjenstander som følger menneskers historie tettere enn mynter. I over 2.600 år har de blitt brukt i handel, propaganda, kunst og krig av kongedømmer, stater og kirker. Dette vet Svein H. Gullbekk alt om. Han er Norges mest kjente numismatiker, professor ved Universitetet i Oslo og forfatteren av boken ”Money that changed the world”.

  • Skrevet av professor i numismatikk Svein H. Gullbekk
  • En spennende reise gjennom historien og gullets betydning
  • Rikt illustrert

I boken deler Gullbekk sin entusiasme for mynt generelt og gullmynt spesielt. Det finnes tusener på tusener av gullmyntutgivelser, men langt færre valutaer. Selv ikke historiske hendelser som Romerrikets fall, vikingtogene, 1. og 2. verdenskrig eller finanskriser opp igjennom

 har endret monetær standard i vesentlig grad. Hvis man legger den første kjente gullmynten sammen med en moderne gullmynt, ser man at det er samme konsept og samme idé. Svein Gullbekk tar deg i denne boken med på en spennende reise gjennom historien og gullets og gullmyntenes betydning. Mynt er en spennende og håndfast måte å fortelle historie på!

Money that Changed the World – A History of Gold Coins and Gold Currencies, som er bokens fulle tittel, gir oss den omfattende historien rundt gull og gullutmyntning helt fra starten omkring 625 f. Kr. frem til Hitlers jakt på gull under 2. verdenskrig. Hovedvekten er lagt på de viktigste myntenhetene og deres betydning gjennom historien. Boken er et resultat av mange års studier om ulike gullmynter og valutaer. Den er rikt illustrert og ikke skrevet bare for eksperter og numismatikere, men for alle som er interessert i historie, økonomi og kultur. Boken er skrevet på engelsk.

Svein Harald Gullbekk er professor i numismatikk ansatt ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Han er en av Norges fremste eksperter på mynthistorie og har publisert en rekke vitenskapelige artikler, bøker og andre publikasjoner.

 

Spesifikasjoner
Utgivelsesår:
2014
Språk:
Engelsk