*Illustrasjonsblide, viser en av myntene vi har inne

Peace dollar - Symboliserer fred

Peace dollaren ble preget for å symbolisere fred etter første verdenskrig, og var den siste sølvdollaren preget for sirkulasjon i det amerikanske markedet. Førsteutgaven av Peacedollaren var også den eneste som ble preget med høyt relieff, men dette viste seg å være vanskelig å prege i et høyt anntall, derfor ble senere utgaver preget uten det høye relieffet.

Bestill førsteutgaven av jubileumsmynten nå, så kan du glede deg til dette:

Førsteutgaven av Peacedollaren, preget i 1921
★ Den eneste versjonen som ble preget med høyt relieff
★ Sølvdollaren ble den siste preget for sirkulasjon i det amerikanske markedet
★ En over 100 år gammel original sølvmynt

Om du ønsker å dele beløpet i mindre rentefrie rater, kontakt vår hyggelige kundeservice på telefon 66 81 15 00 så hjelper vi deg gladelig.

Tradisjonell sølvdollar

Peace dollar var USAs siste tradisjonelle sølvdollar til tradisjonelt bruk. De ble preget ettersom det var behov for sølvdollar etter at Morgan-dollaren ble omsmeltet. Selv om Morgan gjorde en siste opptreden i 1921, var de nye mynten på vei. Den italienskamerkanske kunstneren Anthony de Francisci brukte kona som motiv, og la til en stråle-krone. Denne skulle spille på Frihetsgudinne-statuen i New York. Navnet «Peace» kom av at det sto PEACE på reversen under en ørn som sto på en klippe med vingene samlet. Fredsønsket passet med den isolasjonistiske retningen USA fulgte under pregeårene. 

Peacedollaren ble for første gang utgitt i 1921. Videre ble den preget kontinuerlig fra 1921-1928, og igjen fra 1934-1935.

Første verdenskrig og Versaillestraktaten

I 1921 ble åtte av USAs mest berømte kunstnere invitert til å sende inn deres idé for et nytt design til en ny sølvdollar. Mynten skulle symbolisere fred etter første verdenskrig og Versaillestraktaten, som var en av avtalene som avsluttet krigen.

Anthony de Francisci skapte vinnerdesignet, og portrettet av Liberty ble tegnet etter hans kone Teresa. På myntens revers vises den amerikanske ørnen som holder en olivengren og sitter over en fjelltopp i solnedgang. Ordet «peace» (fred) er synlig på steinen under ørnen.

Jubileumsmynten er tilgjengelig i begrenset antall, så bestill allerede nå for å sikre deg førsteutgaven av den berømte Peacedollaren!

Spesifikasjoner
Pålydende:
1 dollar
Utgivelsesland:
USA
Utgivelsesår:
1921
Metall:
90% sølv
Diameter:
38,1 mm
Vekt:
26,73 gram
Gravør:
Anthony de Franscisci
Motiv:
Liberty og ørnen