Spesifikasjoner
Pålydende:
2,5 dollar
Metall:
90% gull
Utgivelsesår:
1926
Opplag:
46.019
Vekt:
4,18 gram
Diameter:
18 mm
Advers:
Miss Liberty
Revers:
Independence Hall hvor uavhengighetserkleringen ble underskrevet i 1776