Spesifikasjoner
Pålydende:
100 dollar
Kvalitet:
Proof
Metall:
99,95% platina
Diameter:
32,70
Vekt:
31,1 gram
Land:
USA
Myntmerket:
West Point - W