Vi må aldri glemme!

Frigjøringsdagen 8. mai 1945 er en av de virkelig store milepælene i norsk historie. Tyskland hadde kapitulert og vi var endelig fri. Nesten en måned etter, den 7. juni 1945, gikk Kong Haakon VII i land på Honnørbrygga i Oslo. Etter fem lange år i eksil ble kongefamilien møtt med et jublende folkehav. Kongefamilien sto som et viktig og samlende symbol på norsk motstandskamp under 2. verdenskrig, og om Kong Haakon VII ble det sagt at han reiste som en monark og kom hjem som folkets konge.

I år feirer vi 75 år siden Frigjøringen av Norge 8. mai 1945 og Kongens hjemkomst etter krigen 7. juni 1945 - to av de viktigste datoene i norsk historie!

Minnemedaljer preget på dagen - 75 år etter

Minnemedaljene i dette historiske settet er preget nøyaktig på 75-årsdagen for Frigjøringen og dagen da Kong Haakon VII kom hjem til et fritt Norge, 8. mai og 7. juni. Hele Det Norske Myntverket på Kongsberg ble satt i sving disse to dagene for å prege de flotte medaljene i 99,9 % rent sølv og beste proof kvalitet.
8. mai-medaljen er preget i 750 eksemplarer og hedrer alle som kjempet for grunnleggende verdier som demokrati, fred og frihet under andre verdenskrig.
7. juni-medaljen er preget i kun 450 eksemplarer til minne om Kongens hjemkomst etter 2. verdenskrig. Medaljen markerer at Norges frihet og suverenitet endelig var gjenopprettet.

Innholdet i minnesettet

I tillegg til de to minnemedaljene preget på dagen 8. mai og 7. juni 2020, inneholder minnesettet også originalmynter fra 2. verdenskrig. 8. mai-settet inneholder tre norske mynter, samt originale mynter fra landene som var direkte involverte i Frigjøringen av Norge: England, Frankrike, Canada og Russland. Merk at 8. mai-settet kun inneholder én av de russiske myntene.
7. juni-settet inneholder én norsk mynt, samt originale mynter fra land som representerer kongefamiliens ferd under krigen og deres lange reise hjem: Storbritannia (Skottland), USA og Sverige.

Minnemedaljene og originalmyntene leveres i et myntskrin sammen med ekthetssertifikater som garanterer for ekthet, sølvinnhold og kvalitet, samt to informative historiehefter. Historieheftene forteller historien om Norge i krig og et fritt Norge, norsk motstandskamp, de alliertes kamp mot seier og kongefamiliens viktige rolle for motstanden.

Minnesettet «Frigjøringen av Norge 75 år - 8. mai & 7. juni 1945» er et verdig minne om Frigjøringen, norsk motstandskamp, kongefamiliens rolle og deres lange ferd hjem til et fritt Norge.

Spesifikasjoner
8.mai - Norge:
Frigjøringsmedaljen preget på dagen i proof kvalitet og 99,9% rent sølv
8.mai - Norge:
1 krone kobbernikkel 1946
8. mai - Norge:
25 kroner sølv 1970
8. mai - Norge:
200 kroner sølv 1980
8. mai - Storbritannia:
1 shilling sølv 1940-1945
8. mai - Frankrike:
1 franc aluminium 1942-1943
8. mai - Canada:
5 cent chrome steel 1944-1945
8. mai - Sovjetunionen:
10 kopek sølv 1924-1931
8. mai - Sovjetunionen:
15 kopek sølv 1924-1931
8. mai - Sovjetunionen:
20 kopek sølv 1924-1931
7. juni - Norge:
Minnemedalje preget på dagen i proof kvalitet og 99,9% rent sølv
7. juni - Norge:
1 krone kobbernikkel 1951
7. juni - Storbritannia:
1 skotsk shilling sølv 1940-1945
7. juni - USA:
1/2 dollar sølv 1942
7. juni - Sverige:
1 krona sølv 1940