Rammeskrinets størrelse: 90 x 90 x 20 mm innvendig: 75 x 75 mm. Passer til alle samleobjekter med unntak av frimerker som dessverre blir for smale. Samleobjektet kan sees fra begge sider, gjennom et gjennomsiktig plastmateriale. Rammeskrinet gjør det lett å både oppbevar og se samleobjekter samtidig. 

Spesifikasjoner
Størrelse:
90 x 90 x 20 mm, innvendig 75 x 75 mm