Norsk verdensnyhet
Etter initiativ fra Samlerhuset og Det Norske Myntverket har Nobels fredsprismedalje de siste to årene blitt preget i rettferdig sporbart gull fra Fairmined-sertifiserte gullgruver i Sør-Amerika. Arbeidet med Fairmined er svært viktig, og derfor er Samlerhuset stolte av Det Norske Myntverket som nå har laget verdens første  minnemedalje i rettferdig gull. Medaljen er en spesialutgave av den flotte krigsminnemedaljen "Kongens Nei", preget i 99,9 % rent gull og i beste pregekvalitet, proof. 

For mer informasjon og for å se video, besøk bloggen vår på www.samlerhuset.blog/kongensnei

Lavt opplag – kun 50 signerte ekthetssertifikat
Minnemedaljen som har fått æren av å være verdens første preget  i rettferdig gull, har et svært lavt opplag på bare 500 eksemplarer, men kun 50 av disse har en signert ekthetssgaranti av selveste 'Kong Haakon VII', den danske skuespilleren Jesper Christensen.

På minnemedaljen Kongens nei preget i rettferdig gull ser vi en rakrygget Kong Haakon VII i forkant av silhuetten der han skuer av slottsvinduet og ser tyske krigsfly fly over himmelen. Revers side viser utdrag fra kongens berømte tale der han standhaftig sto i mot den tyske okkupasjonsmakten og nektet å kapitulere: Det norske folks frihet og selvstendighet er for meg Grunnlovens første bud.


 
Kong Haakon VII og resten av kongefamilien ble sterke symboler på norsk motstandskamp under 2. verdenskrig. Hva passer vel ikke bedre enn å hedre en rettferdighetens mann i nettopp rettferdig gull?

Sikre deg ditt eksemplar "Kongens Nei" i rettferdig gull:

  • Verdens første minnemedalje i sporbart og rettferdig gull
  • 500 individuelt nummererte eksemplarer - hvert eksemplar er unikt
  • Kun 50 ekthetssertifikat er signert av skuespiller Jesper Christensen
  • Preget ved Det Norske Myntverket, sertifisert av Fairmined
  • Alltid 30 dager returrett - ingen videre forpliktelser

Vær rask med å sikre deg minnemedaljen i rettferdig gull. Minnemedaljen har en diameter på 25 mm, og veier 7,77 gram. Den kan bli din for 9.490 kroner, og du kan dele denne summen i 5 rentefrie rater à 1.898 kroner.

GULLMEDALJER Å VÆRE STOLT AV
Rettferdig og sporbart "Fairmined" gull, er gull å være stolt av! "Fairmined" er garanti for at gullet er ansvarlig utvunnet, at det kan spores, og at gruvearbeidere har fått rettferdig betaling for sitt gull. Fairmineds arbeid nytter, det har ikke bare betydning for den enkelte gruvearbeideren, men også for miljøet og hele samfunnet rundt gruvene.

For mer informasjon og for å se video, besøk bloggen vår på www.samlerhuset.blog/kongensnei

Spesifikasjoner
Utgivelsesår:
2016
Kvalitet:
Proof
Metall:
99,9% rettferdig gull
Diameter:
25 mm
Vekt:
7,77 gram
Opplag:
500, hvorav 50 signert av Jesper Christensen