Rammeskrin 90

Rammeskrin 90x90x20mm

Rammeskrin 

Presenterer samleobjektet på en spennende måte.
  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Tilgjengelig
Pris: 99 kr
*Rammeskrin
*Presentere ditt samleobjekt på en spennende måte.
*Objektet kan sees fra begge sider.
Størrelse:  (90 x 90 x 20) innvendig: (75 x 75 mm)
Pris:99 kr
*Rammeskrin
*Presentere ditt samleobjekt på en spennende måte.
*Objektet kan sees fra begge sider.
Størrelse:  (90 x 90 x 20) innvendig: (75 x 75 mm)
Pris:99 kr