Blir 2017 året med laveste myntopplag siden 1875?

Bruken av mynter og sedler har falt markant de siste årene. Norges Banks beholdninger av mynt har derfor vist seg store nok, og det blir derfor produsert svært få mynter i 2017. Selv om året ikke er helt omme tyder alt på at det samlede opplagstallet for norsk mynt i 2017 blir et av det laveste etter innføring av kroner og ører for over 140 år siden. Det sier litt om hvor sjeldne årets mynter er.

Det Norske Proofsett fra 2017 er preget og forseglet ved Det Norske Myntverket. Proofsett har vært utgitt siden 1989 og er et populært samleområde blant norske samlere. Proofsettet inneholder prestisjeutgaver av årets norske sirkulasjonsmyntutgivelser i den beste pregekvaliteten proof. Opplaget på 2017-utgaven er begrenset til  2.300 sett.

  • Årets norske mynt i proofkvalitet, 20-kroner "Tråante" og 5-kronen​
  • Myntverkets offisielle årsmedalje i proof belagt i 99,9% rent gull - hedrer H.M. Kong Harald V 80 år
  • Forseglet for hånd av Det Norske Myntverket
  • Preget i høyeste pregekvaliteten proof
  • Alltid 30 dager fri returrett

Det Norske Proofsett 2017 inneholder norske mynter i usirkulert kvalitet fra Norges Bank. Det Norske Myntverket preger alle mynter på oppdrag av Norges Bank. I 2017 preges det kun to sirkulasjonsmynter, 20-kronen og 5-kronen. Norges Bank har rett og slett tilstrekkelige lagerbeholdninger av både 1- og 10-kronemynter, så disse myntene trenger man ikke å slå i 2017. De er derfor heller ikke med i årets proofsett.

20-krone med spesialpreg: Det første samiske landsmøtet i Trondheim 100 år
Årets 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg markerer 100-årsjubileet for det først samiske landsmøtet i Trondheim. Det første samiske landsmøtet ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim 6-9 februar 1917, etter et initiativ av den sørsamiske kvinnen Elsa Laula Renberg. Møtet regnes som spiren til politisk oppvåkning og kamp for samenes rettigheter. På Samekonferansen i 1992 ble det vedtatt at 6. februar skulle være samefolkets dag, en felles feiring for alle samer i Sápmi (de samiske området i Norge, Sverige, Finland og Russland). Derfor ble årets 20-krone med spesialpreg utgitt 6. februar 2017.

Motivet på 20-kronens revers er laget av den samiske bildekunstneren Annelise Josefsen fra Kokelv i Finnmark. Motivet heter “Tråante” og symboliserer samspillet mellom krefter. Symbolene er hentet fra samisk mytologi og er fritt satt sammen av tegn fra runebomma, et samisk trommeinstrument. Adversen har kongeportrettet av Harald V formgitt av Ingrid Austlid Rise.

5-kroner
5-kronen er formgitt av Ingrid Austlid Rise. Adversen viser St. Olavs ordenens storkorskjede med ordenstegn og omskriften «KONGERIKET NOREG». På reversen vises ornamentikk inspirert av bladet til akantusplanten, i stilen til treskjærer Ole Moene (1839-1908) 5-kronens utforming har vært den samme siden 1998. Vi må tilbake til 2012 for å finne sist gang 5-kronen ble utgitt av Norges Bank.

Årsmedaljen «H.M. Kong Harald V 80 år»
Årets myntsett inneholder foruten de to sirkulasjonsmyntene en flott årsmedalje i klassisk myntmetall. Temaet for minnemedaljen er Haralds 80-års dag. Årsmedaljens motiv viser portrett av Hans Majestet Kong Harald V. Medaljen bærer første strofe av Kongesangen; «Gud sign vår konge god!» sammen med jubileumsportrettet. Årsmedaljen er utformet av tidligere sjefsgravøren på Det Norske Myntverket Ingrid Austlid Rise og dette er hennes seneste kongeportrett.

Proof – høyeste pregekvalitet på mynter
Å prege proofmynter er et eget håndverk. I motsetning til ordinære bruksmynter, gjennomgår proofmyntene en tidkrevende, omstendelig og kostbar prosess. Pregestemplene er høyglanspolerte, og produksjonen foregår i spesialmaskiner i tilnærmet støvfrie lokaler. All håndtering i produksjonen skjer med hansker på hendene. Det tolereres ingen skader som misfarging, fingermerker og slagmerker. 

Et slag med opptil 250 tonns kraft preger motivet på begge sider samtidig, hvor slaget gjentas inntil 3 ganger for at selv den minste detalj skal fremstå skarpt. Slik oppnås den perfekte pregekvaliteten, hvor motivet som regel fremstår matt i relieff mot en speilblank bakgrunn. Deretter blir hver enkelt mynt nøye inspisert av to uavhengige kontrollører fra Det Norske Myntverket, slik at bare de perfekte myntene skal komme ut på markedet. Til slutt pakkes myntene i en beskyttelseskapsel for å bevare proofkvaliteten.

Spesifikasjoner
Pålydende:
20 kroner, 5 kroner
Utgivelsesår:
2017
Kvalitet:
Proof
Metall:
Kobbernikkel
Opplag:
2.300
Medalje:
Gullbelagt