Spesifikasjoner
Pålydende:
1 dollar
Utgivelsesår:
1840-1873
Metall:
90 % sølv
Diameter:
38,10
Vekt:
26,73
Opplag:
415.000
Gravør:
Christian Gobrecht
Utgivelsesland:
USA