Piratmynten fra sjørøvernes gullalder!

En av de viktigste forløperne til den amerikanske dollaren

Løvedaler

Løvedaleren var en ettertraktet sølvmynt som ble brukt over hele verden - og den var svært populær blant sjørøvere.

 • Type: Enkeltobjekt
 • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Nå kan du sikre deg denne 350-400 år gamle sølvmynten fra piratenes storhetstid!

Nederlandske løvedaler ble preget først som et opprør mot Spania, men ble senere et symbol på handelsstormakten Nederland på 1600-tallet. Løvedaleren var kjent for å ha høyt sølvinnhold, og de fant sin vei mellom mange handelsmenns hender, og flere av dem endte opp hos sjørøvere i Karibia, eller hos handelsmenn i Øst-India eller arabiske kjøpmenn.

Løvedaleren er en storslått mynt fra en viktig tid da merkantilisme (statskontrollert handel med svært høye tollsatser), kapervirksomhet (offentlig utnevnte sjørøvere) og handelskriger foregikk. Europa utviklet seg vekk fra middelalderen og mot moderne tid, og Nederland spilte en viktig rolle.


Dette får du, fraktfritt tilsendt:

 • En original sølvmynt fra 1600-tallet anerkjent blant myntsamlere
 • En handelsmynt som florerte over hele verden i langt over 100 år 
 • En sølvmynt ettertraktet av sjørøvere og kapere som Henry Morgan
 • En mynt preget som et opprør mot stormakten Spania, og som var del av kampen mellom "børs og katedral", mellom nederlandsk borgerskap og spansk-katolsk overmakt.
 • Mynten leveres med ekthetssertifikat.
 • Alt dette til kun 2490,-

Løvedaleren - mynten som markerte Nederlands storhetstid

Nederlands storhetstid var mellom 1575 og 1713, og det er nøyaktig i dette tidsrommet mynten ble preget. 

Før 1575 ble mynter preget i Nederland preget av spanske myndigheter, som hadde herredømme i landet. De ble kalt Filipsdaler fordi de hadde portrettet og motivet til kong Filip II av Spania. I 1575 forandret dette seg. Som ledd av Nederlands opprør mot Spania, preget de forskjellige nederlandske provinsene løvedaler, eller leeuwendaadler. Disse løvedalerne hadde bilde av den nederlandske løve - derav navnet - på reversen. På adversen var det bilde av en ridder og provinsens våpenskjold.

Nederland ble fri fra spansk overherredømme offisielt i 1648, etter at de hadde vunnet stadig mer frihet. Innen da hadde løvedaleren blitt akseptert som en generalitetsmynt, det vil si at den var godkjent i Nederland og alle dens besittelser. Nederland var en handelsstormakt på 1600-tallet, og myntene fant veien til både Øst- og Vest-India, og i Arabia. Mynten ble preget fram til 1713, da Nederland ikke lenger var en handelsstormakt etter den svært kostbare spanske arvefølgekrigen. Sølvmyntene fortsatte imidlertid å sirkulere lenge etter det.


Mynten florerte i handelskrigene

Handel foregikk ikke på 1600-tallet slik vi er vant til det i dag. For det første hadde de en måte å tenke handel på som er oss fremmed. Handel var først og fremst et middel for å få tak i mest mulig gull og sølv. Dette gjorde man med å eksportere mest mulig og importere minst mulig. Staten hadde en finger med i spillet i mange handelsforetak, og ga rike adelsfolk eller andre de likte enerett på handel av visse verdier eller i visse områder. Denne økonomiske ideen kalles merkantilisme. I det verste tilfellet førte merkantilisme til så stort fiendskap mellom land at de gikk til krig med hverandre over handelsbetingelser.

Nederland selv var for uorganiserte og skeptiske til statsmakten til å ha merkantilisme. Det var særlig Det forente østindiakompani (dannet i 1601) og Det forente vestindiakompani (1621) som drev mest med handel. Disse var anerkjent av alle. Dette gjorde at spanske, engelske, franske og andre lands handelsmenn ble introdusret til løvedaleren. For dem var dette akkurat dette sølvet de var ute etter, og løvedaleren ble svært populær.

Karibia var sannsynligvis det mest aktive handelsområdet. De hadde mange spennende varer enten fra øyene eller fra tilstøtende fastland som dagens Mexico, Venezuela eller Guatemala. Engelskmenn holdt til blant annet på Jamaica, spanjoler på Cuba, franskmenn på Haiti og nederlendere på St. Maarten og Aruba. I fredlige tider kunne ofte disse handelsområdene samarbeide. I handelskrigene var det ikke uvanlig å bruke offentlig ansatte sjørøvere, eller kapere. Disse fikk i oppgave å plyndre skipene til fienden og bringe skatten til landet kaperne var beskyttet av. Enkelte av disse stakk av med skatten selv, og ble lovløse. Dette er de sjørøverne vi har hørt om. 

Siden løvedalere var populære sølvmynter, hadde de en fordel overfor mange andre mynter. Alle visste hva de var verd, og ingen stilte spørsmål. Sjørøvere kunne bruke dem uten å bli lurt, og det var mindre behov for forklaring om hvordan de hadde fått tak i myntene. På denne tiden hadde sjørøverne sin storhetstid. Mest kjent av disse var kanskje Henry Morgan, som var beryktet i hele Karibia.

Myntenhet:
Daler (daadler)
Metall:
Sølv
Diameter:
ca. 40 mm
Vekt:
ca. 27 gram
Utgivelsesår:
1575-1713
Utgivelsesland:
Nederland
Motiv:
Nederlandsk ridder/Den nederlandske løve

Nå kan du sikre deg denne 350-400 år gamle sølvmynten fra piratenes storhetstid!

Nederlandske løvedaler ble preget først som et opprør mot Spania, men ble senere et symbol på handelsstormakten Nederland på 1600-tallet. Løvedaleren var kjent for å ha høyt sølvinnhold, og de fant sin vei mellom mange handelsmenns hender, og flere av dem endte opp hos sjørøvere i Karibia, eller hos handelsmenn i Øst-India eller arabiske kjøpmenn.

Løvedaleren er en storslått mynt fra en viktig tid da merkantilisme (statskontrollert handel med svært høye tollsatser), kapervirksomhet (offentlig utnevnte sjørøvere) og handelskriger foregikk. Europa utviklet seg vekk fra middelalderen og mot moderne tid, og Nederland spilte en viktig rolle.


Dette får du, fraktfritt tilsendt:

 • En original sølvmynt fra 1600-tallet anerkjent blant myntsamlere
 • En handelsmynt som florerte over hele verden i langt over 100 år 
 • En sølvmynt ettertraktet av sjørøvere og kapere som Henry Morgan
 • En mynt preget som et opprør mot stormakten Spania, og som var del av kampen mellom "børs og katedral", mellom nederlandsk borgerskap og spansk-katolsk overmakt.
 • Mynten leveres med ekthetssertifikat.
 • Alt dette til kun 2490,-

Løvedaleren - mynten som markerte Nederlands storhetstid

Nederlands storhetstid var mellom 1575 og 1713, og det er nøyaktig i dette tidsrommet mynten ble preget. 

Før 1575 ble mynter preget i Nederland preget av spanske myndigheter, som hadde herredømme i landet. De ble kalt Filipsdaler fordi de hadde portrettet og motivet til kong Filip II av Spania. I 1575 forandret dette seg. Som ledd av Nederlands opprør mot Spania, preget de forskjellige nederlandske provinsene løvedaler, eller leeuwendaadler. Disse løvedalerne hadde bilde av den nederlandske løve - derav navnet - på reversen. På adversen var det bilde av en ridder og provinsens våpenskjold.

Nederland ble fri fra spansk overherredømme offisielt i 1648, etter at de hadde vunnet stadig mer frihet. Innen da hadde løvedaleren blitt akseptert som en generalitetsmynt, det vil si at den var godkjent i Nederland og alle dens besittelser. Nederland var en handelsstormakt på 1600-tallet, og myntene fant veien til både Øst- og Vest-India, og i Arabia. Mynten ble preget fram til 1713, da Nederland ikke lenger var en handelsstormakt etter den svært kostbare spanske arvefølgekrigen. Sølvmyntene fortsatte imidlertid å sirkulere lenge etter det.


Mynten florerte i handelskrigene

Handel foregikk ikke på 1600-tallet slik vi er vant til det i dag. For det første hadde de en måte å tenke handel på som er oss fremmed. Handel var først og fremst et middel for å få tak i mest mulig gull og sølv. Dette gjorde man med å eksportere mest mulig og importere minst mulig. Staten hadde en finger med i spillet i mange handelsforetak, og ga rike adelsfolk eller andre de likte enerett på handel av visse verdier eller i visse områder. Denne økonomiske ideen kalles merkantilisme. I det verste tilfellet førte merkantilisme til så stort fiendskap mellom land at de gikk til krig med hverandre over handelsbetingelser.

Nederland selv var for uorganiserte og skeptiske til statsmakten til å ha merkantilisme. Det var særlig Det forente østindiakompani (dannet i 1601) og Det forente vestindiakompani (1621) som drev mest med handel. Disse var anerkjent av alle. Dette gjorde at spanske, engelske, franske og andre lands handelsmenn ble introdusret til løvedaleren. For dem var dette akkurat dette sølvet de var ute etter, og løvedaleren ble svært populær.

Karibia var sannsynligvis det mest aktive handelsområdet. De hadde mange spennende varer enten fra øyene eller fra tilstøtende fastland som dagens Mexico, Venezuela eller Guatemala. Engelskmenn holdt til blant annet på Jamaica, spanjoler på Cuba, franskmenn på Haiti og nederlendere på St. Maarten og Aruba. I fredlige tider kunne ofte disse handelsområdene samarbeide. I handelskrigene var det ikke uvanlig å bruke offentlig ansatte sjørøvere, eller kapere. Disse fikk i oppgave å plyndre skipene til fienden og bringe skatten til landet kaperne var beskyttet av. Enkelte av disse stakk av med skatten selv, og ble lovløse. Dette er de sjørøverne vi har hørt om. 

Siden løvedalere var populære sølvmynter, hadde de en fordel overfor mange andre mynter. Alle visste hva de var verd, og ingen stilte spørsmål. Sjørøvere kunne bruke dem uten å bli lurt, og det var mindre behov for forklaring om hvordan de hadde fått tak i myntene. På denne tiden hadde sjørøverne sin storhetstid. Mest kjent av disse var kanskje Henry Morgan, som var beryktet i hele Karibia.

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Myntenhet:
Daler (daadler)
Metall:
Sølv
Diameter:
ca. 40 mm
Vekt:
ca. 27 gram
Utgivelsesår:
1575-1713
Utgivelsesland:
Nederland
Motiv:
Nederlandsk ridder/Den nederlandske løve