Norges høyeste dekorerte - Gunnar Sønsteby - hedres på minnemedalje i rettferdig gull

Han kjempet for frihet og gjorde en uvurderlig innsats for fedrelandet under 2. verdenskrig. Gunnar Sønsteby er ikke bare Norges, men også vestens, høyeste dekorerte borger, og den første og eneste med utmerkelsen 'krigskorset med tre sverd'. 

Dette kan du sikre deg:
-
Frihetskjemperen 'Kjakan' på historisk gullmedalje
- Preget i sporbart og rettferdig gull fra Fairmined-sertifiserte småskalagruver
- Opplag på lave 250 eksemplarer
- Leveres i spesiallaget skrin og ekthetsgaranti

Gull å være stolt av
Om lag 90 % av verdens gullgravere arbeider i dag i småskalagruver der arbeidsforholdene og –vilkårene er variable og ofte uholdbare. I tillegg kan mange av disse utgjøre en alvorlig trussel mot miljøet. Gjennom å benytte Fairmined-sertifisert rettferdig gull vil man bidra til å sikre arbeidsforhold og det globale miljøet.  


Vi må aldri glemme!
Etter krigen dedikerte Gunnar Sønsteby livet sitt til å hjelpe, støtte, informere og påvirke. Han reiste land og strand rundt og holdt mer enn 1800 foredrag for skoleelever og andre tilhørere om sine egne krigsopplevelser, og kampen om samfunnets grunnverdier. Med et levende engasjement evnet han å holde liv i historiene og mantraet «Vi må ikke glemme!». Minnemedaljen «Frihetskjemperen Gunnar Sønsteby 100 år» er utgitt for å hylle en hedersmann på 100-årsdagen for hans fødsel, og vil stå som et evig minne over en av vår tids viktigste bidragsytere til et fritt demokratisk Norge. 

Jeg ønsker mer informasjon om Gunnar Sønsteby minnemedalje i rettferdig gull og blir kontaktet på telefon.

Ved interesse, vil du bli kontaktet på telefon innen kort tid.