Gratulerer med å ha sikret deg Frigjøringsmedaljen som hedrer alle de som kjempet, falt og ga alt for fred!

Nå gir vi deg muligheten til å komplettere Frigjøringsmedaljen med Frigjøringsettet utgitt av Det Norske Myntverket. 

Vi har i dag gleden av å tilby;

  • Frigjørigsett som feirer 75 år med frihet 
  • Utgitt av Det Norske Myntverket 
  • Minnemedaljer belagt med det eksklusive metallet platina i høyeste pregekvalitet - proof
  • Minnemedaljer som hedrer nordmenns innsats og motstand under krigen - individuelle medaljer for Hjemmefronten, Krigsflyverne og Krigsseilerne
  • Begrenset opplag på kun 15.000 eksemplarer - kun tilgjengelig for utvalgte kunder

Norges motstandskamp startet med Kong Haakon VIIs berømte nei umiddelbart etter okkupasjonen i april 1940, og i fem år kjempet nordmenn side om side med våre allierte mot den tyske okkupasjonsmakten. Krigsflyverne, Krigseilerne og den sivile og militære hjemmefronten spilte en utrolig viktig rolle i kampen mot hitler og okkupasjonsmakten.  

"I en tid hvor det blir værre og færre tidsviitner fra krigen, er det viktigere enn noensinne å gjøre denne epoken levende, og hedre minnet om alle de som ofret sitt liv for vår frihet" 

- Gunnar Sønsteby

Fred og demokrati kommer ikke av seg selv, feiringen av 75-årsjubileet i år blir kanskje siste gangen vi har mulighet til å feire et så storslått jubileum, mens vi fremdeles har tidsvitner blandt oss. Desto viktigere blir det å ikke glemme alle de som ytt en innsats og mostand under krigen. Fred og demokrati er viktige verdier i Norge i dag, verdier vi ikke skal ta for gitt. 

Spesifikasjoner
Utgiver:
Det Norske Myntverk
Kvalitet:
Usirkulert
Metall:
Bronse belagt med rent platina
Diameter:
38,61 mm
Vekt:
28 gram
Opplag:
15.000
Advers:
Motstandsmann, Krigsflyver og Krigsseiler. Omskrift: HELE FOLKET I MOTSTAND FOR NORGE, FRYKTLØSE I KAMP FOR FRIHET og HAVETS HELTER VI SKYLDER DEM ALT
Revers:
Oppreist løve flankert av seierstegnet V. V'en er omkranset av en klassisk laurbærkrans.