Jørgen thor Møhlen var en allsidig forrretningsmann. Han bygget reperbane og oljemølle, såpekokeri og tranbrenneri, saltverk, spiker-fabrikk, ullveveri, kruttmølle og mye mer. I tillegg hadde han en stor handelsflåte som i hovedsak seilte på de Vestindiske øyer, hvor han hadde avtaler om forpaktning av det danske vestindiske kompanis eiendommer og interesser. På grunn av forlis og kapringer kom han i kapitalknipe, men han håpet å sno seg unna de store pengekravene, og regelrett konkurs, ved å få tillatelse til å utstede sedler som skulle innløses på et senere tidspunkt.

Kong Christian V hadde stor sympati for Møhlen, og i 1695 fikk han kongens tillatelse til å utstede sedler. Den originale Møhlen seddelen måler hele 21 x 16,5 centimeter i størrelse fordi formatet måtte være stort nok til å bli revet i to deler. Den høyre delen skulle oppbevares i en forseglet pakke i Riksbanken, mens den venstre delen var seddeleierens. Når eieren kom til banken for å innløse seddelen i sølv, ble den høyre delen hentet frem for å se om de to delene passet sammen. Først når dette ble konstatert, fikk seddeleieren pengene tilbake i sølv. 

Utstedelsen av sedlene ble langt fra den suksess Møhlen hadde håpet. Folk var skeptiske, seddelformatet var uhåndterlig, og derfor kom sedlene alt for raskt tilbake for innløsning, lenge før Møhlen hadde fått rettet opp sine finanser. Til slutt måtte han bite i gresset og erklære seg selv konkurs.

Du kan nå sikre deg høyre del av Møhlen seddelen, som ble beholdt av Banken i en forseglet forpakning. Sikre deg din historiske seddel som er over 320 år gammel!