Salgspris:
Geografi:
Type
Tema:

Middelalderen

Mynter med merkelige former
Mynter med merkelige former

Mynter er ikke alltid runde. Siden antikken er det blitt laget mynter i andre fasonger - som disse du nå kan sikre deg.

990 kr
Norsk Middelalderkatalog 1319-1483 Norsk Middelalderkatalog 1319-1483
Norsk Middelalderkatalog 1319-1483

Endelig har det kommet en oppfølger i katalogserien "Beste norske middelaldermynter"!  Del V. har fått tittelen "Myntunion og opphør av myntproduksjon 1319 - 1483" og følger opp del IV. som tok for seg Norges storhetstid fra 1263 -1319 . Katalogen inneholder en grundig systematisering av myntene som ble preget i Norge i denne svært spennende perioden, med flotte bilder og grundige beskrivelser av hver mynt. Til nå har det vært relativt tynt med kataloger som tar for seg mynter fra denne perioden, men med denne katalogen gir forfatteren Magne Josefsen et sterkt bidrag til å bevare vår innholdsrike mynthistorie fra perioden 1319 - 1483. 

649 kr
Norsk Middelalderkatalog Norsk Middelalderkatalog
Norsk Middelalderkatalog

Nå har det endelig kommet ut en ny katalog som tar for seg mynter preget under Norges storhetstid 1263 - 1319! Katalogen inneholder en grundig systematisering av myntene som ble preget i Norge i denne svært spennende perioden, med flotte bilder og grundige beskrivelser av hver mynt. Til nå har det vært relativt tynt med kataloger som tar for seg mynter fra denne perioden, men med denne katalogen gir forfatteren Magne josefsen et sterkt birdag til å bevare vår innholdsrike mynthistorie fra Norges storhetstid. 

 

649 kr 495 kr
Robert II Hertug av Normandie, denier Robert II Hertug av Normandie, denier
Robert II Hertug av Normandie, denier
  • Sannsynligvis slått fra sølv Robert II Knestrømpe mottok for pantsettelsen av Normandie
  • Anslått at det maksimalt finnes 500 mynter fra Robert Knestrømpe bevart i dag
  • Slått av etterkommeren til Vilhelm Erobreren
3 490 kr