En av Norges viktigste gullmynter i senmiddelalderen!

En av Norges viktigste gullmynter i senmiddelalderen!

Dukat fra Venezia utgitt i perioden 1284-1797

Dukat fra Venezia utgitt i perioden 1284-1797

  • En av verdens mest kjente handelsmynter
  • Original gulldukat fra Venezia
  • Brukt over hele Europa
  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

Gulldykat fra Venezia

Verdens lengst levende gullmynt!
Ingen annen gullmynt enn den venetianske dukaten, har blitt preget med tilsvarende identisk motiv over en så lang periode. Forsiden viser Kristus i sin herlighet, fulgt av inskripsjonen Sit tibi Christe datus, quem tu regis, iste ducatus, som betyr ”Herre, du styrer dette hertugdømmet, til deg er den dedisert”. Det er fra det siste ordet i denne inskripsjonen at mynten fikk sitt navn, ducatus på latin og dukat på dansk og norsk.

Preget med motiv av Jesus
Designet på disse venetianske dukatene var fundamentert på byens historie; adversen viser Kristus stående, mens reversen viser dogen som kneler for byens skytsengel, St. Markus. Dette motivet forble uendret over en lenger periode enn noen annen gullmynt gjennom historien, fra introduksjonen i 1284 til Napoleon Bonaparte inntok byen i 1797.

 

Men Venezia hadde ikke egne naturlige gullforekomster, og var avhengige av å importere det gylne metallet – og det i store mengder. Størsteparten av det gullet som ble preget ved myntverket i Venezia ble brakt dit av utenlandske kjøpmenn. Faktisk var venetianerne så avhengige av gull utenfra at de var villige til å betale på forskudd på gulltilførsler!


Litografi av et myntverksted anno år 1500.

Hva er en Dukat?
Dukater ble første gang preget i Venezia i 1284; ducatus på latin og dukat på hollandsk, dansk, svensk og norsk. Dukater var hovedmynt i gull i det dansk-norske kongeriket siden kong Frederik II preget den første i 1564. De skandinaviske dukatutmyntingene var lenge sporadiske og begrenset i omfang og derfor ble europeiske dukater benyttet slik som den venetianske dukaten.

Pålydende:
1 dukat
Årstall:
1284 - 1797
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Gull 986/1000
Diameter:
ca 20 mm
Vekt:
ca 3,5 gram
Utgivelsesland:
Den venetianske bystaten

Gulldykat fra Venezia

Verdens lengst levende gullmynt!
Ingen annen gullmynt enn den venetianske dukaten, har blitt preget med tilsvarende identisk motiv over en så lang periode. Forsiden viser Kristus i sin herlighet, fulgt av inskripsjonen Sit tibi Christe datus, quem tu regis, iste ducatus, som betyr ”Herre, du styrer dette hertugdømmet, til deg er den dedisert”. Det er fra det siste ordet i denne inskripsjonen at mynten fikk sitt navn, ducatus på latin og dukat på dansk og norsk.

Preget med motiv av Jesus
Designet på disse venetianske dukatene var fundamentert på byens historie; adversen viser Kristus stående, mens reversen viser dogen som kneler for byens skytsengel, St. Markus. Dette motivet forble uendret over en lenger periode enn noen annen gullmynt gjennom historien, fra introduksjonen i 1284 til Napoleon Bonaparte inntok byen i 1797.

 

Men Venezia hadde ikke egne naturlige gullforekomster, og var avhengige av å importere det gylne metallet – og det i store mengder. Størsteparten av det gullet som ble preget ved myntverket i Venezia ble brakt dit av utenlandske kjøpmenn. Faktisk var venetianerne så avhengige av gull utenfra at de var villige til å betale på forskudd på gulltilførsler!


Litografi av et myntverksted anno år 1500.

Hva er en Dukat?
Dukater ble første gang preget i Venezia i 1284; ducatus på latin og dukat på hollandsk, dansk, svensk og norsk. Dukater var hovedmynt i gull i det dansk-norske kongeriket siden kong Frederik II preget den første i 1564. De skandinaviske dukatutmyntingene var lenge sporadiske og begrenset i omfang og derfor ble europeiske dukater benyttet slik som den venetianske dukaten.

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Pålydende:
1 dukat
Årstall:
1284 - 1797
Kvalitet:
God samlekvalitet
Metall:
Gull 986/1000
Diameter:
ca 20 mm
Vekt:
ca 3,5 gram
Utgivelsesland:
Den venetianske bystaten