Ny katalog i serien "Beste Norske Middelaldermynter"

Del 5: Myntunion og opphør av myntproduksjon 1319 - 1483

Norsk Middelalderkatalog 1319-1483

Norsk Middelalderkatalog 1319-1483

Endelig har det kommet en oppfølger i katalogserien "Beste norske middelaldermynter"!  Del V. har fått tittelen "Myntunion og opphør av myntproduksjon 1319 - 1483" og følger opp del IV. som tok for seg Norges storhetstid fra 1263 -1319 . Katalogen inneholder en grundig systematisering av myntene som ble preget i Norge i denne svært spennende perioden, med flotte bilder og grundige beskrivelser av hver mynt. Til nå har det vært relativt tynt med kataloger som tar for seg mynter fra denne perioden, men med denne katalogen gir forfatteren Magne Josefsen et sterkt bidrag til å bevare vår innholdsrike mynthistorie fra perioden 1319 - 1483. 

 • Type: Enkeltobjekt
 • Lager: Tilgjengelig
Pris: 649 kr

Med katalogen som tar for seg Norges mynter fra perioden 1319 - 1483 gir forfatteren Magne Josefsen nok et utmerket bidrag som tar for seg Norges mynter fra middelalderen. Katalogen er en oppfølger til katalogen "Norges Storhetstid" som tok for seg norges mynter i perioden 1263 - 1319. Begge katalogene er utgivelser i et prosjekt som har som mål å bestå av fem kataloger som alle tar for seg Norges mynter i middelalderen fra  995 til 1483.

 
Den innholdsrike katalogen "Myntunion og opphør av myntproduksjon 1319 - 1483" gir deg alt dette:

 • Gode bilder av de beste kjente eksemplarer av hver mynt
 • Oversiktsside for hver myntherre med alle mynttyper i virkelig størrelse
 • Hele sider dedikert til hver mynttyper
 • konkordans med 3 kataloger: Schive, Norges Mynter 1992 og Norges Mynthistorie
 • Latinske omskrifter med oversettelse

Per i dag er dette den beste tilgjenglige kilden for mynter utgitt under 1319 - 1483 både for nye myntsamlere og mynteksperter. Vi anbefaler at du bestiller ditt eksemplar i dag!

Pris:649 kr

Med katalogen som tar for seg Norges mynter fra perioden 1319 - 1483 gir forfatteren Magne Josefsen nok et utmerket bidrag som tar for seg Norges mynter fra middelalderen. Katalogen er en oppfølger til katalogen "Norges Storhetstid" som tok for seg norges mynter i perioden 1263 - 1319. Begge katalogene er utgivelser i et prosjekt som har som mål å bestå av fem kataloger som alle tar for seg Norges mynter i middelalderen fra  995 til 1483.

 
Den innholdsrike katalogen "Myntunion og opphør av myntproduksjon 1319 - 1483" gir deg alt dette:

 • Gode bilder av de beste kjente eksemplarer av hver mynt
 • Oversiktsside for hver myntherre med alle mynttyper i virkelig størrelse
 • Hele sider dedikert til hver mynttyper
 • konkordans med 3 kataloger: Schive, Norges Mynter 1992 og Norges Mynthistorie
 • Latinske omskrifter med oversettelse

Per i dag er dette den beste tilgjenglige kilden for mynter utgitt under 1319 - 1483 både for nye myntsamlere og mynteksperter. Vi anbefaler at du bestiller ditt eksemplar i dag!

Pris:649 kr