Sjelden mynt fra Gange-Rolv og Wilhelm Erobrerens etterfølger

Kjent i max 500 eksemplar

Robert II Hertug av Normandie, denier

Robert II Hertug av Normandie, denier

  • Sannsynligvis slått fra sølv Robert II Knestrømpe mottok for pantsettelsen av Normandie
  • Anslått at det maksimalt finnes 500 mynter fra Robert Knestrømpe bevart i dag
  • Slått av etterkommeren til Vilhelm Erobreren
  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Få igjen
Pris: 4 450 kr

Sølvmynt fra Robert II Knestrømpe, hertug av Normandie

Mynten over er sannsynligvis slått fra sølv Robert II Knestrømpe mottok for pantsettelsen av Normandie, og brukt til å finansiere korstog til Jerusalem.

Hertugdømmet Normandie ble etablert av den berømte vikingen Rollo. Ifølge Snorre Sturlason er Rollo samme person som Gange-Rolf. Gange-Rolf var etter alt å dømme fra Sunnmøre. Han var sønn av Møre-jarlen, som skar håret av Harald Hårfagre etter at han samlet store deler av Norge til ett rike. Rollo utga ikke mynter selv, med det gjorde flere av hans berømte etterkommere. På 900- og 1000-tallet ga følgende Rollo-etterkommere ut mynt i Normandie: Wilhelm Langsverd, Richard den Fryktløse, Richard den Gode, Robert I, Wilhelm Bastarden (senere kalt Wilhelm Erobreren etter at han inntok England) og Robert Knestrømpe. Disse myntene er generelt veldig sjeldne.

En av de aller sjeldneste er myntene fra Richard Knestrømpe (Richard Curthose på engelsk). Den kjente numismatikeren Norman Legros har katalogisert middelalder-mynter. Han er av den oppfatning av det finnes maksimalt 500 mynter av Robert Knestrømpe bevart i dag. Dette inkluderer mynter som er i offentlig eie og f.eks. utstilt på museum. Dette gjør det til en meget sjelden viking-relatert mynt.

Historien om Robert Knestrømpe er fascinerende. Han var en ekte ridder av sin tid, men dessverre ikke så suksessrik. Etter at Roberts far Wilhelm Erobreren døde i 1087, ble England og Normandie delt mellom hans to eldste sønner. Robert fikk Normandie, som faktisk var den mest verdifulle delen av kongeriket. Robert var som riddere flest en dyktig kriger, men han var dessverre en elendig strateg. På slutten av 1000-tallet oppfordret paven kristelige konger og riddere å dra på korstog til Jerusalem for å ta tilbake det hellig land fra muslimene. De som dro på korstog skulle få evig frelse og de skulle ikke bli straffet av Gud om de drepte, voldtok og plyndret. Dette fascinerte Robert. For å reise penger til korstoget pantsatte han Normandie til fordel for sin bror Wilhelm Rufus for sølv tilsvarende en verdi på 2.400.000 pennymynter. Korstoget gikk imidlertid ikke så godt. Og da Robert kom hjem var broren død. En tredje bror, Henry I, hadde tatt over den engelske tronen. Henry I følte seg ikke forpliktet til å la Robert innløse Normandie, og dette startet en alvorlig feide mellom de to brødrene. Robert invaderte England, men det gikk ikke bedre enn at han ble tatt til fange. Fra 1006 til sin død i 1034 var Robert Knestrømpe fengslet, og han døde som en nedbrutt man i fengselet i Cardiff.

Det er svært sannsynlig at de myntene som er bevart fra Robert Knestrømpes tid er slått av sølvet som Robert fikk for å pantsette Normandie. De har sannsynligvis vært brukt for å betale for utgifter knyttet til Roberts korstog. Dette er derfor historiske mynt på så mange måter, som har gjort den populære blant samlere av middelaldermynter. Linken tilbake i tid til vikinger og Gange-Rolf gjør mynten ekstra interessante for oss nordmenn.

Pris:4 450 kr
Pålydende:
Denier
Utgivelsesår:
1087-1106
Metall:
Sølv
Diameter:
18 mm
Vekt:
0,87 gram
Motiv:
Kors
Utgivelsesland:
Hertugdømmet Normandie

Sølvmynt fra Robert II Knestrømpe, hertug av Normandie

Mynten over er sannsynligvis slått fra sølv Robert II Knestrømpe mottok for pantsettelsen av Normandie, og brukt til å finansiere korstog til Jerusalem.

Hertugdømmet Normandie ble etablert av den berømte vikingen Rollo. Ifølge Snorre Sturlason er Rollo samme person som Gange-Rolf. Gange-Rolf var etter alt å dømme fra Sunnmøre. Han var sønn av Møre-jarlen, som skar håret av Harald Hårfagre etter at han samlet store deler av Norge til ett rike. Rollo utga ikke mynter selv, med det gjorde flere av hans berømte etterkommere. På 900- og 1000-tallet ga følgende Rollo-etterkommere ut mynt i Normandie: Wilhelm Langsverd, Richard den Fryktløse, Richard den Gode, Robert I, Wilhelm Bastarden (senere kalt Wilhelm Erobreren etter at han inntok England) og Robert Knestrømpe. Disse myntene er generelt veldig sjeldne.

En av de aller sjeldneste er myntene fra Richard Knestrømpe (Richard Curthose på engelsk). Den kjente numismatikeren Norman Legros har katalogisert middelalder-mynter. Han er av den oppfatning av det finnes maksimalt 500 mynter av Robert Knestrømpe bevart i dag. Dette inkluderer mynter som er i offentlig eie og f.eks. utstilt på museum. Dette gjør det til en meget sjelden viking-relatert mynt.

Historien om Robert Knestrømpe er fascinerende. Han var en ekte ridder av sin tid, men dessverre ikke så suksessrik. Etter at Roberts far Wilhelm Erobreren døde i 1087, ble England og Normandie delt mellom hans to eldste sønner. Robert fikk Normandie, som faktisk var den mest verdifulle delen av kongeriket. Robert var som riddere flest en dyktig kriger, men han var dessverre en elendig strateg. På slutten av 1000-tallet oppfordret paven kristelige konger og riddere å dra på korstog til Jerusalem for å ta tilbake det hellig land fra muslimene. De som dro på korstog skulle få evig frelse og de skulle ikke bli straffet av Gud om de drepte, voldtok og plyndret. Dette fascinerte Robert. For å reise penger til korstoget pantsatte han Normandie til fordel for sin bror Wilhelm Rufus for sølv tilsvarende en verdi på 2.400.000 pennymynter. Korstoget gikk imidlertid ikke så godt. Og da Robert kom hjem var broren død. En tredje bror, Henry I, hadde tatt over den engelske tronen. Henry I følte seg ikke forpliktet til å la Robert innløse Normandie, og dette startet en alvorlig feide mellom de to brødrene. Robert invaderte England, men det gikk ikke bedre enn at han ble tatt til fange. Fra 1006 til sin død i 1034 var Robert Knestrømpe fengslet, og han døde som en nedbrutt man i fengselet i Cardiff.

Det er svært sannsynlig at de myntene som er bevart fra Robert Knestrømpes tid er slått av sølvet som Robert fikk for å pantsette Normandie. De har sannsynligvis vært brukt for å betale for utgifter knyttet til Roberts korstog. Dette er derfor historiske mynt på så mange måter, som har gjort den populære blant samlere av middelaldermynter. Linken tilbake i tid til vikinger og Gange-Rolf gjør mynten ekstra interessante for oss nordmenn.

Pris:4 450 kr
Spesifikasjoner
Pålydende:
Denier
Utgivelsesår:
1087-1106
Metall:
Sølv
Diameter:
18 mm
Vekt:
0,87 gram
Motiv:
Kors
Utgivelsesland:
Hertugdømmet Normandie