Jubileumssett feirer 75 år med Forente Nasjoner

Medalje i sølv preget på dagen 75 års dagen

Jubileumssett med medalje preget på FN-dagen - Forente nasjoner 75 år

  • Inkluderer medalje preget på 75 årsdagen til FN
  • Seks originale mynter fra da FN ble stiftet og minnemynten i sølv med motiv av Trygve Lie
  • Kun 2 igjen av opplaget på 200
  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Utsolgt!
Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.

De forente nasjoner 75 år

Tanken om De forente nasjoner ble etablert allerede under 2. verdenskrig, da de allierte drøftet seg imellom hvordan man i fremtiden skulle arbeide for fred og sikkerhet. I 1942 ble Washington-erklæringen signert som en forløper til det som skulle bli De forente nasjoner. Da våpnene etter krigen hadde stilnet, skrev 51 land under FN-pakten den 24. oktober 1945. Traktaten beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene. I dag, 75 år etter, er det kanskje enda viktigere å hedre FN som organisasjon, og belyse FNs formål og arbeid.

Norge har hatt en rekke folk involvert i FN og særorganisasjonene. Klart flest har naturligvis vært knyttet til FN-styrkene som har sikret fred i problemfylte områder. FNs fredsbefarende styrker vant fredsprisen i 1988 Mange nordmenn har deltatt for å forhindre krig og fremme fredelige løsninger i problemområder.

FN jubileumsmedalje fra Det Norske Myntverket

I anledning av FNs 75-årsjubileum utgir Det Norske Myntverket en jubileumsmedalje i sølv preget nøyaktig på dagen 75 år etter at FN-erklæringen ble signert i San Francisco den 24. oktober 1945. Det ble kun preget 200 eksemplarer av medaljen i sølv, som utgis sammen med seks originalmynter og den norske minnemynten i sølv med FNs første generalsekretær Trygve Lie. Jubileumsmedaljen har motiv av to fredsduer og teksten VERDEN SAMMEN FOR FRED på advers side, og et verdenskart sett ovenfra med navnene på alle de 51 originale medlemslandene på reversen. Medaljen er preget i 99,9% rent sølv og proof kvalitet, og minner oss om et verdensfellesskap med felles forståelse og enighet om fred og rettferdighet.

Originalmynter i jubileumssettet

Sammen med jubileumsmedaljen inneholder jubileumssettet den norske minnemynten som ble utgitt av Norges Bank da FN feiret sitt 50-årsjubileum i 1995. Minnemynten i sølv har motiv av nordmannen Trygve Lie - FNs aller første generalsekretær.

Jubileumssettet inneholder også seks originalmynter som ble utgitt eller var i sirkulasjon da FN ble opprettet i 1945. Myntene er fra de fem landene som er faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd: USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina. Den siste mynten er en mynt utgitt i San
Francisco i 1945, byen hvor FN ble stiftet den 24. oktober 1945.

Ps: Kontakt vår kundeservice på 0 25 50 om du ønsker å dele opp beløpet på 3990,- i rentefrie rater.

Norge:
FN-jubileumsmedalje preget på dagen i 99,9% rent sølv og proof kvalitet
Kina:
1945 - 5 Fen - Magnesitt/leire
Frankrike:
1945 - 5 Franc - Aluminium
Russland:
1939-1945 - 20 Kopek - Kobbernikkel
USA:
1945 - 5 Cents - Kobber/sølv
Storbritannia:
1945 - 1 Penny - Bronse
Norge:
1995 - 50 Kroner - Sølv - Proof kvalitet
USA (San Francisco):
1945 - 1/4 Dollar - Sølv

De forente nasjoner 75 år

Tanken om De forente nasjoner ble etablert allerede under 2. verdenskrig, da de allierte drøftet seg imellom hvordan man i fremtiden skulle arbeide for fred og sikkerhet. I 1942 ble Washington-erklæringen signert som en forløper til det som skulle bli De forente nasjoner. Da våpnene etter krigen hadde stilnet, skrev 51 land under FN-pakten den 24. oktober 1945. Traktaten beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene. I dag, 75 år etter, er det kanskje enda viktigere å hedre FN som organisasjon, og belyse FNs formål og arbeid.

Norge har hatt en rekke folk involvert i FN og særorganisasjonene. Klart flest har naturligvis vært knyttet til FN-styrkene som har sikret fred i problemfylte områder. FNs fredsbefarende styrker vant fredsprisen i 1988 Mange nordmenn har deltatt for å forhindre krig og fremme fredelige løsninger i problemområder.

FN jubileumsmedalje fra Det Norske Myntverket

I anledning av FNs 75-årsjubileum utgir Det Norske Myntverket en jubileumsmedalje i sølv preget nøyaktig på dagen 75 år etter at FN-erklæringen ble signert i San Francisco den 24. oktober 1945. Det ble kun preget 200 eksemplarer av medaljen i sølv, som utgis sammen med seks originalmynter og den norske minnemynten i sølv med FNs første generalsekretær Trygve Lie. Jubileumsmedaljen har motiv av to fredsduer og teksten VERDEN SAMMEN FOR FRED på advers side, og et verdenskart sett ovenfra med navnene på alle de 51 originale medlemslandene på reversen. Medaljen er preget i 99,9% rent sølv og proof kvalitet, og minner oss om et verdensfellesskap med felles forståelse og enighet om fred og rettferdighet.

Originalmynter i jubileumssettet

Sammen med jubileumsmedaljen inneholder jubileumssettet den norske minnemynten som ble utgitt av Norges Bank da FN feiret sitt 50-årsjubileum i 1995. Minnemynten i sølv har motiv av nordmannen Trygve Lie - FNs aller første generalsekretær.

Jubileumssettet inneholder også seks originalmynter som ble utgitt eller var i sirkulasjon da FN ble opprettet i 1945. Myntene er fra de fem landene som er faste medlemmer av FNs sikkerhetsråd: USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina. Den siste mynten er en mynt utgitt i San
Francisco i 1945, byen hvor FN ble stiftet den 24. oktober 1945.

Ps: Kontakt vår kundeservice på 0 25 50 om du ønsker å dele opp beløpet på 3990,- i rentefrie rater.

Informere meg når samleobjektet blir tilgjengelig.
Spesifikasjoner
Norge:
FN-jubileumsmedalje preget på dagen i 99,9% rent sølv og proof kvalitet
Kina:
1945 - 5 Fen - Magnesitt/leire
Frankrike:
1945 - 5 Franc - Aluminium
Russland:
1939-1945 - 20 Kopek - Kobbernikkel
USA:
1945 - 5 Cents - Kobber/sølv
Storbritannia:
1945 - 1 Penny - Bronse
Norge:
1995 - 50 Kroner - Sølv - Proof kvalitet
USA (San Francisco):
1945 - 1/4 Dollar - Sølv