Krigsminnesett med 9 utvalgte originalmynter fra 1. verdenskrig!

Sjelden anledning – kun få sett tilgjengelig:

Krigsminnesett fra 1.verdenskrig

I dag kan du bli eier av krigsminnesettet med hele 9 originalmynter fra 1. verdenskrig. Du får krigsminnesettet for 2.450 kroner – fraktfritt tilsendt! 

 • Type: Enkeltobjekt
 • Lager: Få igjen
Ordinær pris: 2 450 kr

Er du rask kan du nå sikre deg et ettertraktet krigsminnesett med 9 originalmynter fra 1. verdenskrig, hvorav hele 6 sølvmynter! Vær oppmerksom på at vi, på grunn av myntenes alder og begrensede tilgjengelighet, kun har et mindre antall sett til fordeling blant norske samlere.

Er du rask kan du sikre deg alt dette:
 • 9 originalmynter fra 1. verdenskrig - hvorav 6 mynter i sølv og 3 i krisemetall
 • Norsk representativ 50-øring i sølv fra krigens dager
 • Spesiallaget innpakning unikt for dette krigsminnesettet
 • 2.450 kroner, fraktfritt tilsendt. 
 • Utfyllende krigs- og mynthistorie fra 1. verdenskrig
 • Ekthetssertifikater til hver originalmynt 
 • Fraktfritt tilsendt

Viktige originalmynter fra krigens sentrale aktører

Krigsminnesettet fra 1. verdenskrig omfatter viktige historiske originalmynter fra krigens sentrale aktører på begge sider, som Østerrike, Tyskland, Frankrike, England og USA. Settet omfatter også mynter fra land som var direkte eller indirekte berørt av krigshandlingene, deriblant Norge, som er representert med en 50-øre i sølv, utgitt under 1. verdenskrig.

Sikre deg myntene fra 1. verdenskrig!

Ønsker du å eie et myntsett med et representativt utvalg av myntene som sirkulerte under 1. verdenskrig må du ikke vente for lenge. Vi vet ikke om – og når, vi igjen kan tilby dette innholdsrike krigsminnesettet, med mynter av tilsvarende god samlekvalitet og til en så gunstig pris. Flere av myntene i settet er med årene blitt stadig vanskeligere å få tak i. Særlig gjelder dette sølvmyntene, som i stor grad er blitt smeltet om på grunn av den høye sølvverdien.Krisemyntene i sink og jern, som i etterkrigsårene var forhatte minner om en grusom tid og ble kassert i store mengder, er i dag attraktive samleobjekter, både på grunn av sin historiske verdi og sin økendesjeldenhet.

Myntene som dokumenterer den ufattelige krigen

Gjennom dette ettertraktede og interessante krigsminnesettet fra 1. verdenskrig sikrer du deg historiske tidsvitner til en av verdens mest ufattelige og blodige kriger. Settet omfatter noen av datidens viktigste sølvmynter, med stolte symboler for Europas mektigste nasjoner og deres allierte storebror, USA, samt krisemynter i sink og jern, som ble preget for bruk i okkuperte områder, og av mangel på edlere myntmetaller. Hele 6 av de 9 myntene i settet er preget i sølv!

Norsk 50-øre i sølv fra det nøytrale Norge

Selv om Norge var nøytralt under 1. verdenskrig var også landet vårt påvirket av krigen som utenfor stuedøren. Både hæren og marinen var i væpnet beredskap gjennom hele krigen og festninger og fort bemannet. Tyskland krenket Norges nøytralitet med ubåtkrig i norske farvann, og Nordsjøen var full av miner. Rundt 900 skip, nærmere 50 % av den norske handelsflåten gikk tapt, og 2.000 sjøfolk mistet livet. Krigen fikk også store konsekvenser for nordmenn flest. Levekostnadene økte med ufattelige 156 % og det var matmangel og rasjonering. En sølv 50-øre fra Kong Haakon VIIs første myntserie representerer Norge i dette myntsettet.

Staselig sølvmynt fra Det britiske Imperiet

Storbritannia, som var blant de tre ledende ententemaktene, er representert med en 1-shilling i sølv fra kong George V. George, som var legendariske dronning Victorias barnebarn, var kongen som ga det britiske kongehus navnet Windsor, da han etter 1. verdenskrig kuttet alle bånd til Tyskland og den tyske fyrsteslekten Sachsen-Coburg-Gohta.

Tysk okkupasjonsmynt i jern for bruk i Øst-Europa

Denne spesielle okkupasjonsmynten i krisemetallet jern ble utgitt av sentralmakten Tyskland for bruk i erobrede tyske områder i Russland, Polen og på Balkan. I tillegg til det tyske jernkorset bærer mynten den berømte betegnelsen ” GEBIET DES OBERBEFEHLSHABERS OST” – området til øverstkommanderende i øst, som var den ikke ukjente Paul von Hindenburg.

Vakkerfransk sølvmynt symbol for republikkens idealer

Ententemakten Frankrike er representert med krigsminnesettets vakreste sølvmynt, Såkvinnen – La Semeuse, som er et av de stolteste symbolene for Republikken. Såkvinnen, som med årene et kjært og velkjent motiv blant samlere, har vært gjengitt på franske mynter i mer enn hundre år og holder fortsatt stand som representant for Frankrike på flere av myntene i euro.

Historisk keisermynt fra Østerrike og krigens far

Fra Tysklands allierte, sentralmakten Østerrike, landet som startet krigen, kan du sikre deg en sølvmynt med keiseren Frans Josef Is portrett og krone. Det var Frans Josef I, keiser av Østerrike og konge av Ungarn, som startet krigen etter ”Skuddene i Sarajevo”. Han døde for øvrig bare to år etter, i 1916, mens krigen fortsatt raste på alle fronter.

I tillegg til de omtalte myntene omfatter krigsminnesettet også en legendarisk Morgan Dollar fra ententemaktenes allierte, USA, en 1⁄2-mark i sølv og en 10-pfennig i jern fra Tyskland, samt en 10 centimes i krisemetallet sink, fra Belgia, som på tross av sin nøytralitet ble invadert av Tyskland allerede i krigens første fase.

Ordinær pris:2 450 kr
Norge:
50 øre sølv 1914 - 1919
USA:
1 dollar sølv 1921
Frankrike:
2 franc sølv 1914 - 1918
Storbritannia:
1 shilling sølv 1915 - 1918
Tyskland:
1/2 mark sølv 1917 - 1919
Oberbefehlshaber Ost:
1 kopek jern 1916
Tyskland:
10 pfennig jern 1916 - 1917
Østerrike:
1 Corona sølv 1914 - 1916
Belgia:
10 centimes sink 1915 - 1917

Er du rask kan du nå sikre deg et ettertraktet krigsminnesett med 9 originalmynter fra 1. verdenskrig, hvorav hele 6 sølvmynter! Vær oppmerksom på at vi, på grunn av myntenes alder og begrensede tilgjengelighet, kun har et mindre antall sett til fordeling blant norske samlere.

Er du rask kan du sikre deg alt dette:
 • 9 originalmynter fra 1. verdenskrig - hvorav 6 mynter i sølv og 3 i krisemetall
 • Norsk representativ 50-øring i sølv fra krigens dager
 • Spesiallaget innpakning unikt for dette krigsminnesettet
 • 2.450 kroner, fraktfritt tilsendt. 
 • Utfyllende krigs- og mynthistorie fra 1. verdenskrig
 • Ekthetssertifikater til hver originalmynt 
 • Fraktfritt tilsendt

Viktige originalmynter fra krigens sentrale aktører

Krigsminnesettet fra 1. verdenskrig omfatter viktige historiske originalmynter fra krigens sentrale aktører på begge sider, som Østerrike, Tyskland, Frankrike, England og USA. Settet omfatter også mynter fra land som var direkte eller indirekte berørt av krigshandlingene, deriblant Norge, som er representert med en 50-øre i sølv, utgitt under 1. verdenskrig.

Sikre deg myntene fra 1. verdenskrig!

Ønsker du å eie et myntsett med et representativt utvalg av myntene som sirkulerte under 1. verdenskrig må du ikke vente for lenge. Vi vet ikke om – og når, vi igjen kan tilby dette innholdsrike krigsminnesettet, med mynter av tilsvarende god samlekvalitet og til en så gunstig pris. Flere av myntene i settet er med årene blitt stadig vanskeligere å få tak i. Særlig gjelder dette sølvmyntene, som i stor grad er blitt smeltet om på grunn av den høye sølvverdien.Krisemyntene i sink og jern, som i etterkrigsårene var forhatte minner om en grusom tid og ble kassert i store mengder, er i dag attraktive samleobjekter, både på grunn av sin historiske verdi og sin økendesjeldenhet.

Myntene som dokumenterer den ufattelige krigen

Gjennom dette ettertraktede og interessante krigsminnesettet fra 1. verdenskrig sikrer du deg historiske tidsvitner til en av verdens mest ufattelige og blodige kriger. Settet omfatter noen av datidens viktigste sølvmynter, med stolte symboler for Europas mektigste nasjoner og deres allierte storebror, USA, samt krisemynter i sink og jern, som ble preget for bruk i okkuperte områder, og av mangel på edlere myntmetaller. Hele 6 av de 9 myntene i settet er preget i sølv!

Norsk 50-øre i sølv fra det nøytrale Norge

Selv om Norge var nøytralt under 1. verdenskrig var også landet vårt påvirket av krigen som utenfor stuedøren. Både hæren og marinen var i væpnet beredskap gjennom hele krigen og festninger og fort bemannet. Tyskland krenket Norges nøytralitet med ubåtkrig i norske farvann, og Nordsjøen var full av miner. Rundt 900 skip, nærmere 50 % av den norske handelsflåten gikk tapt, og 2.000 sjøfolk mistet livet. Krigen fikk også store konsekvenser for nordmenn flest. Levekostnadene økte med ufattelige 156 % og det var matmangel og rasjonering. En sølv 50-øre fra Kong Haakon VIIs første myntserie representerer Norge i dette myntsettet.

Staselig sølvmynt fra Det britiske Imperiet

Storbritannia, som var blant de tre ledende ententemaktene, er representert med en 1-shilling i sølv fra kong George V. George, som var legendariske dronning Victorias barnebarn, var kongen som ga det britiske kongehus navnet Windsor, da han etter 1. verdenskrig kuttet alle bånd til Tyskland og den tyske fyrsteslekten Sachsen-Coburg-Gohta.

Tysk okkupasjonsmynt i jern for bruk i Øst-Europa

Denne spesielle okkupasjonsmynten i krisemetallet jern ble utgitt av sentralmakten Tyskland for bruk i erobrede tyske områder i Russland, Polen og på Balkan. I tillegg til det tyske jernkorset bærer mynten den berømte betegnelsen ” GEBIET DES OBERBEFEHLSHABERS OST” – området til øverstkommanderende i øst, som var den ikke ukjente Paul von Hindenburg.

Vakkerfransk sølvmynt symbol for republikkens idealer

Ententemakten Frankrike er representert med krigsminnesettets vakreste sølvmynt, Såkvinnen – La Semeuse, som er et av de stolteste symbolene for Republikken. Såkvinnen, som med årene et kjært og velkjent motiv blant samlere, har vært gjengitt på franske mynter i mer enn hundre år og holder fortsatt stand som representant for Frankrike på flere av myntene i euro.

Historisk keisermynt fra Østerrike og krigens far

Fra Tysklands allierte, sentralmakten Østerrike, landet som startet krigen, kan du sikre deg en sølvmynt med keiseren Frans Josef Is portrett og krone. Det var Frans Josef I, keiser av Østerrike og konge av Ungarn, som startet krigen etter ”Skuddene i Sarajevo”. Han døde for øvrig bare to år etter, i 1916, mens krigen fortsatt raste på alle fronter.

I tillegg til de omtalte myntene omfatter krigsminnesettet også en legendarisk Morgan Dollar fra ententemaktenes allierte, USA, en 1⁄2-mark i sølv og en 10-pfennig i jern fra Tyskland, samt en 10 centimes i krisemetallet sink, fra Belgia, som på tross av sin nøytralitet ble invadert av Tyskland allerede i krigens første fase.

Ordinær pris:2 450 kr
Spesifikasjoner
Norge:
50 øre sølv 1914 - 1919
USA:
1 dollar sølv 1921
Frankrike:
2 franc sølv 1914 - 1918
Storbritannia:
1 shilling sølv 1915 - 1918
Tyskland:
1/2 mark sølv 1917 - 1919
Oberbefehlshaber Ost:
1 kopek jern 1916
Tyskland:
10 pfennig jern 1916 - 1917
Østerrike:
1 Corona sølv 1914 - 1916
Belgia:
10 centimes sink 1915 - 1917