Frigjøringen av Norge markeres med historisk sett

Kun få sett igjen - siste sjanse!

Preget på Dagen sett - 8. Mai

Preget på Dagen sett - 8. Mai

  • En verdig hyllest til Frigjøringens 75-årsjubileum i 2020
  • Frigjøringsmedaljen er preget i 99,9% rent sølv - på selve dagen 75 år etter frigjøringen
  • Kun 750 i opplag!
  • Type: Enkeltobjekt
  • Lager: Tilgjengelig
Pris: 3 990 kr

Jubileet som er i ferd med å glemmes

Frigjøringens 75-årsjubileum var planlagt feiret på storslått vis i både inn- og utland. Grunnet koronapandemien som traff hele verden denne våren, er jubileumsarrangement og markeringer lagt på is eller utsatt på ubestemt tid. Samleobjektene som markerer den viktige hendelsen som Frigjøringen var, og dets 75-årsjubileum i 2020, er for mange derfor desto mer kjært.

Frigjøringsdagen 8. mai 1945 er en av de virkelig store milepælene i norsk historie. Etter fem lange år med krig og okkupasjon, var vi endelig fri. Motstandskampen var vunnet og jubelen kunne slippe løs. Frigjøringsdagen ble en festdag der mennesker stormet ut i gatene med norske flagg og feiret. I år markeres 75-årsjubileet for Frigjøringen. I en tid hvor det blir færre og færre tidsvitner fra krigen, er det viktigere enn noensinne å levendegjøre og hedre minnet om alle de som ofret livet for vår frihet.

Bli med å markere Frigjøringen av Norge!

Dette preget på dagen-settet er selve symbolet på 75-årsjubileet av Frigjøringen av Norge. Frigjøringsmedaljen i minnesettet er preget nøyaktig på dagen 75 år etter at nazistene kapitulerte i Norge. Medaljen er preget i proof kvalitet og 99,9 % rent sølv - og det preges kun 750 eksemplarer. Med sin jubileumsmedalje preget på dagen, og originale mynter fra land som var direkte årsaker til at Norge ble fritt, har settet en naturlig plass i enhver norsk samling.

Minnesettet, med frigjøringsmedaljen preget på dagen 8. mai 2020, forteller historien om Norge i krig og frigjøringen som gjorde landet atter fritt – en historie vi aldri må glemme. Sammen med originalmynter fra land som var delaktige i frigjøringen av Norge, er de forseglet og pakket i dette flotte minnesettet utgitt i anledning av 75-årsdagen for Frigjøringen i 1945.

Innholdet i minnesettet

Minnesettet består av en norsk 1-krone som var i sirkulasjon etter 2. verdenskrig, samt to norske minnemynter i sølv. Minnemyntene er utgitt av Norges Bank til 25 års- og 30 års-jubileet for frigjøringen etter 2. verdenskrig. I tillegg inkluderer minnesettet originale mynter fra land som var direkte involverte i frigjøringen av Norge; England, Frankrike, Canada og Russland. Merk at minnesettet kun inneholder én av de russiske myntene.

Det forseglede minnesettet leveres i et vakkert myntskrin med et ekthetssertifikat som garanterer for ekthet, sølvinnhold og kvalitet, samt et informativt historiehefte. Heftet forteller historien om Norge i krig og et fritt Norge, norsk motstandskamp og de alliertes kamp mot seier.

Minnesettet "Frigjøringen 75 år - 8. mai 1945" er et verdig minne om feiringen av en frihet vi ikke skal ta for gitt.

Pris:3 990 kr
Norge:
Frigjøringsmedaljen preget på dagen i proof kvalitet og 99,9% rent sølv
Norge:
1 krone kobbernikkel 1946
Norge:
25 kroner sølv 1970
Norge:
200 kroner sølv 1980
Storbritannia:
1 shilling sølv 1940-1945
Frankrike:
1 franc aluminium 1942-1943
Canada:
5 cent chrome steel 1944-1945
Sovjetunionen:
10 kopek sølv 1924-1931
Sovjetunionen:
15 kopek sølv 1924-1931
Sovjetunionen:
20 kopek sølv 1924-1931

Jubileet som er i ferd med å glemmes

Frigjøringens 75-årsjubileum var planlagt feiret på storslått vis i både inn- og utland. Grunnet koronapandemien som traff hele verden denne våren, er jubileumsarrangement og markeringer lagt på is eller utsatt på ubestemt tid. Samleobjektene som markerer den viktige hendelsen som Frigjøringen var, og dets 75-årsjubileum i 2020, er for mange derfor desto mer kjært.

Frigjøringsdagen 8. mai 1945 er en av de virkelig store milepælene i norsk historie. Etter fem lange år med krig og okkupasjon, var vi endelig fri. Motstandskampen var vunnet og jubelen kunne slippe løs. Frigjøringsdagen ble en festdag der mennesker stormet ut i gatene med norske flagg og feiret. I år markeres 75-årsjubileet for Frigjøringen. I en tid hvor det blir færre og færre tidsvitner fra krigen, er det viktigere enn noensinne å levendegjøre og hedre minnet om alle de som ofret livet for vår frihet.

Bli med å markere Frigjøringen av Norge!

Dette preget på dagen-settet er selve symbolet på 75-årsjubileet av Frigjøringen av Norge. Frigjøringsmedaljen i minnesettet er preget nøyaktig på dagen 75 år etter at nazistene kapitulerte i Norge. Medaljen er preget i proof kvalitet og 99,9 % rent sølv - og det preges kun 750 eksemplarer. Med sin jubileumsmedalje preget på dagen, og originale mynter fra land som var direkte årsaker til at Norge ble fritt, har settet en naturlig plass i enhver norsk samling.

Minnesettet, med frigjøringsmedaljen preget på dagen 8. mai 2020, forteller historien om Norge i krig og frigjøringen som gjorde landet atter fritt – en historie vi aldri må glemme. Sammen med originalmynter fra land som var delaktige i frigjøringen av Norge, er de forseglet og pakket i dette flotte minnesettet utgitt i anledning av 75-årsdagen for Frigjøringen i 1945.

Innholdet i minnesettet

Minnesettet består av en norsk 1-krone som var i sirkulasjon etter 2. verdenskrig, samt to norske minnemynter i sølv. Minnemyntene er utgitt av Norges Bank til 25 års- og 30 års-jubileet for frigjøringen etter 2. verdenskrig. I tillegg inkluderer minnesettet originale mynter fra land som var direkte involverte i frigjøringen av Norge; England, Frankrike, Canada og Russland. Merk at minnesettet kun inneholder én av de russiske myntene.

Det forseglede minnesettet leveres i et vakkert myntskrin med et ekthetssertifikat som garanterer for ekthet, sølvinnhold og kvalitet, samt et informativt historiehefte. Heftet forteller historien om Norge i krig og et fritt Norge, norsk motstandskamp og de alliertes kamp mot seier.

Minnesettet "Frigjøringen 75 år - 8. mai 1945" er et verdig minne om feiringen av en frihet vi ikke skal ta for gitt.

Pris:3 990 kr
Spesifikasjoner
Norge:
Frigjøringsmedaljen preget på dagen i proof kvalitet og 99,9% rent sølv
Norge:
1 krone kobbernikkel 1946
Norge:
25 kroner sølv 1970
Norge:
200 kroner sølv 1980
Storbritannia:
1 shilling sølv 1940-1945
Frankrike:
1 franc aluminium 1942-1943
Canada:
5 cent chrome steel 1944-1945
Sovjetunionen:
10 kopek sølv 1924-1931
Sovjetunionen:
15 kopek sølv 1924-1931
Sovjetunionen:
20 kopek sølv 1924-1931